Terugdringen van afval en CO2-uitstoot

Het terugdringen van afval en CO2-uitstoot is een belangrijk duurzaamheidsspeerpunt in ons MVO-beleid. Voor het verkleinen van onze Carbon Footprint hebben we ambitieuze doelstellingen vastgelegd. Elk jaar controleren we stipt of we de ambities voor dat jaar hebben gehaald. Als de resultaten onverhoopt achterblijven, treffen we maatregelen om de doelstellingen alsnog te realiseren. Vooral het verlagen van het brandstofverbruik van voertuigbewegingen door eigen medewerkers, leveranciers en onderaannemers staat hoog op de agenda.

Andere milieumaatregelen die we in 2019 treffen, zijn:

  • opstellen van een nieuwe ketenanalyses
  • opstellen en voorbereiden van een nieuwe CO2-reductieprogramma voor periode 2020-2030
  • toepassen van het CO2-projectplan

ISO 14001 en CO2-prestatieladder niv.5

Van Gelder is voor alle werkmaatschappijen gecertificeerd voor het ISO 14001-milieumanagementcertificaat en niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

Alle relevante certificaten en berichten over ons CO2-reductieprogramma, de CO2-prestatieladder en andere onderwerpen op het gebied van duurzaamheid vindt u op de pagina Certificaten en MVO-publicaties. Dit is tevens terug te lezen op de website van het SKAO.

Meer dan alleen CO2- en afvalreductie

In het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn wij vanaf 1 januari 2018 partner van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ook houden we ons bezig met duurzame ontwikkelingen. Ons groene alternatief voor strooizout, Grass2Grit, is hier een mooi voorbeeld van.

Daarnaast maakt Van Gelder deel uit van het duurzame samenwerkingsinitiatief Mijn Stad Klimaatbestendig, dat op 1 november 2018 door Mijn Waterfabriek, Tauw, Wavin, Donkergroen en Van Gelder in het leven is geroepen om steden en projecten volledig klimaatbestendig te maken.

Tot slot mag natuurlijk ook onze deelname in Asfalt Productie Tiel, de meest duurzame asfaltinstallatie van Nederland, niet ontbreken in dit rijtje. De APT is in staat om twee productiestromen gericht en daardoor zeer efficiënt te verwarmen, waardoor een aanzienlijke energiereductie wordt behaald.

Meer informatie over al onze duurzaamheidsinitiatieven is hier te vinden.