Duurzaam ondernemen

Het terugdringen van afval en CO2-uitstoot is een belangrijk duurzaamheidsspeerpunt in ons MVO-beleid. Op het gebied van CO2-uitstoot heeft Van Gelder een duidelijke visie gevormd die als volgt geformuleerd is: 'Wij geloven dat duurzaamheid nooit hoeft te concurreren met tijd, kwaliteit en geld. Integendeel, wij zijn ervan overtuigd dat het positief bijdraagt aan deze factoren'. Voor het verkleinen van onze Carbon Footprint hebben we ambitieuze doelstellingen vastgelegd. Elk jaar controleren we of wij de ambities voor dat jaar hebben gehaald. Als de resultaten onverhoopt achterblijven, treffen we maatregelen om de doelstellingen alsnog te realiseren.

Milieumaatregelen 2021

In 2021 treft Van Gelder de volgende milieumaatregelen:

  • Het verder elektrificeren van het wagen- en materieelpark;
  • Brandstofbesparing op de bedrijfsbussen;
  • Optimaliseren van kantoorlocaties.

Verlagen van brandstofverbruik

Recentelijk hebben we een elektrische tweetons graafmachine aangeschaft. Eén van de weinige in Nederland! Daarnaast hebben het Geo Data Service en de kwaliteitsdienst van Van Gelder de eerste volledig elektrische asfaltboorwagen ontwikkeld. Hierdoor kunnen asfaltboringen CO2-neutraal worden uitgevoerd. In 2020 buigt Van Gelder zich verder over het elektrificeren van het wagenpark.

Duurzame certificatie

Van Gelder is gecertificeerd voor het ISO 14001-milieumanagementcertificaat én niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Alle relevante certificaten en berichten op het gebied van duurzaamheid vind je hier.

Meer dan alleen CO2- en afvalreductie

In het kader van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn wij partner van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Wij zijn partner omdat wij ons verbonden voelen met Gelderland en het park dat daar middenin ligt. Veel projecten bij Van Gelder bevinden zich op de Veluwe, het is zeg maar het hart van ons werkgebied. Met deze duurzame investering in de natuur willen wij er aan bijdragen dat het park in stand wordt gehouden.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij Duurzaam Gebouwd, hét landelijke integrale kennisplatform voor beslissers op het gebied van duurzaamheid. Door middel van dit platform delen wij onze kennis en inspireren wij anderen over duurzaam bouwen.

Partner Nationaal Park De Hoge Veluwe & Duurzaam Gebouwd

Duurzame ontwikkelingen

Meer en meer richt Van Gelder zich op duurzaamheid. Een mooi voorbeeld van een duurzaam project is de reconstructie van de Malderburchtstraat in Nijmegen. In bouwteamsamenstelling is de meest duurzame straat van Nederland ontworpen. Uiteindelijk hebben simpele ontwerpoplossingen van minder verhard oppervlak, hergebruik van materialen en de inkoop van duurzame materialen samen een reductie van 49,1% opgeleverd.

Van Gelder maakt daarnaast deel uit van het duurzame samenwerkingsinitiatief Mijn Stad Klimaatbestendig. Dit initiatief is door Mijn Waterfabriek, Tauw, Wavin, Donkergroen en Van Gelder in het leven geroepen om steden en projecten volledig klimaatbestendig te maken.Tot slot mag onze deelname in Asfalt Productie Tiel (APT) niet ontbreken. Dit is de meest duurzame asfaltinstallatie van Nederland. Deze installatie is zo ingericht dat het op een duurzame manier diverse asfaltmengsels kan produceren. Het asfalt wordt indirect verwarmd, met warme lucht, en dat reduceert een enorme hoeveelheid gasverbruik.

Meer verhalen over al onze duurzaamheidsinitiatieven is hier te lezen.