Terugdringen van afval en CO2-uitstoot

Het terugdringen van afval en CO2-uitstoot is een belangrijk duurzaamheidsspeerpunt in ons MVO-beleid. Voor het verkleinen van onze Carbon Footprint hebben we ambitieuze doelstellingen vastgelegd. Elk jaar controleren we stipt of we de ambities voor dat jaar hebben gehaald. Als de resultaten onverhoopt achterblijven, treffen we maatregelen om de doelstellingen alsnog te realiseren. Vooral het verlagen van het brandstofverbruik van voertuigbewegingen door eigen medewerkers, leveranciers en onderaannemers staat hoog op de agenda.

Andere milieumaatregelen die we in 2018 treffen, zijn:

  • implementeren van het CO2-handboek versie 3.0
  • opstellen van nieuwe ketenanalyses grondverzet
  • updaten van de ketenanalyse asfalt
  • toepassen van het CO2-projectplan

ISO 14001 en CO2-prestatieladder niv.5

Van Gelder is voor alle werkmaatschappijen gecertificeerd voor het ISO 14001-milieumanagementcertificaat en niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

Alle relevante certificaten en berichten over ons CO2-reductieprogramma, de CO2-prestatieladder en andere onderwerpen op het gebied van duurzaamheid vindt u op de pagina Certificaten en MVO-publicaties. Dit is tevens terug te lezen op de website van het SKAO.

In het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn wij vanaf 1 januari 2018 partner van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.