Kansen bieden

Met Social Return On Investment (SROI) creëren overheid en bedrijfsleven samen werkgelegenheid voor langdurig werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en jongeren met een beperking. Social return richt zich ook op werkervaringsplekken en stages. Het principe: het bedrijf dat een overheidsopdracht gegund krijgt, besteedt een deel van de investering aan social return.

Veel mogelijkheden

Als 100-jarig familiebedrijf vindt Van Gelder SROI vanzelfsprekend. Het zit verweven in de manier waarop wij ondernemen. Zo hebben wij het streven om minder kansrijke mensen een duurzame kans te geven door hen, indien mogelijk, in dienst te nemen. Daarnaast besteden wij veel werk uit aan bedrijven die werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met onze opdrachtgevers denken we creatief na over de mogelijkheden en kijken wij per project naar de invulling. De contacten met het onderwijs zijn mede belangrijk om jongeren voor onze sector te behouden.

Van Gelder draagt actief bij aan Social Return (SROI) met onder andere de volgende initiatieven:

 • Leerlingen inzetten (de jeugd heeft de toekomst en we zien een tekort aan vakkrachten ontstaan).
 • Bieden van stageplaatsen.
 • Omscholing van (eigen) medewerkers.
 • Aansluiting bij Hogescholen om studenten te triggeren. We doen dit onder andere door het verzorgen van praktijklessen en projectbezoek.
 • Mensen vanuit de bijstand opleiden via ons eigen Opleidingscentrum Gelderpoort,  inclusief werkervaring.
 • Mensen vanuit uitkeringssituaties een werkervaringsplaats bieden zodat werkritme wordt opgedaan.
 • Wajongers kansen bieden.
 • Post uitbesteden aan sociale werkvoorziening.
 • Eenvoudig werk uitbesteden aan sociale werkvoorziening.
 • Inzet verkeersregelaars, inclusief opleiding, vanuit bestanden van een gemeente.
 • Verzorgen van dodehoektrainingen in het basisonderwijs in het kader van veiligheid.

Wil je meer weten over Van Gelder en SROI? Neem dan contact op met Hoofd P&O Marriët de Jonge, , telefoon 0525 65 98 88.