Van Gelder bewust veilig

Bij Van Gelder werken we altijd bewust veilig. Voor onszelf, voor de (weg)gebruikers en voor de omgeving. Dit doen we aan de hand van vijf pijlers: betrokkenheid, vakmanschap, grondbeginselen, informeren en uitstraling. Deze pijlers brengen we constant bij onze medewerkers onder de aandacht. Vanaf 2016 is de 'Van Gelder bewust veilig'-campagne van kracht. Onderdeel hiervan is het uitgeven van toolboxen en het houden van de daarbij behorende maandelijkse toolboxmeetings.

In 2019 krijgt deze campagne op meerdere manieren een vervolg. Tijdens de landelijke Bewust Veilig-dag zijn, in navolging van de vijf pijlers, vijf gouden bouwplaatsregels van Van Gelder gelanceerd.

In het kader van de bewust veilig campagne I (2016) en II (2017) zijn diverse filmpjes ontwikkeld die specifiek aansluiten op één van de vijf pijlers. Deze filmpjes blijven vanzelfsprekend bestaan en voor iedereen toegankelijk. Door deze veiligheidscampagnes zijn onze mensen zich bewuster geworden van het belang van veilig werken en blijven ze zich hier ook bewust van.

Veiligheid loopt dan ook als een rode draad door onze bedrijfsvoering en is in alle fasen van het proces verankerd: in de projectplannen, op locatie (via een Laatste Minuut Risico Analyse), tijdens het werk, en ook daarna, wanneer de medewerkers naar huis gaan.

Naast een boekje met veiligheidsinstructies (zie hiernaast: 'veiligheidsboekje'), de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), filmpjes, toolboxen en posters, wordt er ook bij een speciale introductiebijeenkomst voor nieuwe werknemers aandacht geschonken aan (het belang van) bewust veilig werken. Met onafhankelijke veiligheidsinspecties wordt toegezien op de naleving van de regels en ook de directie en bedrijfsleiding voeren regelmatig veiligheidsrondes uit.

VCA** en ProRail Veiligheidsladder

De Van Gelder Groep is gecertificeerd volgens de Veiligheid, Gezondheid en Milieuchecklist voor Aannemers (VCA**). Van Gelder Rail bezet trede 4 van de NEN Veiligheidsladder. Voor de andere werkmaatschappijen van Van Gelder Infratechniek is eind 2018 certificering op trede 3 behaald.