Veiligheid voor alles

Op het gebied van de veiligheid van gebruikers, omwonenden en eigen medewerkers doen we bij Van Gelder geen enkele concessie. Ons veiligheidsmotto is glashelder: wie ’s ochtends heelhuids van huis gaat, moet ’s avonds ook weer heelhuids thuiskomen.

Voor, tijdens en ná het werk

Veiligheid loopt als een rode draad door onze bedrijfsvoering en is in alle fasen van het proces verankerd: in de projectplannen, op locatie (via een Laatste Minuut Risico Analyse), tijdens het werk en zelfs ook daarna, wanneer medewerkers weer naar huis rijden. Onze mensen bewust maken én houden van de veiligheidsrisico's in hun werk en trainen in het beheersen van die risico's, staan centraal in ons veiligheidsbeleid.

Stringent veiligheidsregime

Alle nieuwe medewerkers ontvangen een boekje met veiligheidsinstructies. Tijdens projecten houden we toolboxmeetings over het specifieke veiligheidsregime voor dat project. Medewerkers voorzien we altijd van de juiste beschermingsmiddelen (PBM’s). Met onafhankelijke veiligheidsinspecties wordt toegezien op de naleving van de regels, terwijl de directie en bedrijfsleiding regelmatig eigen veiligheidsrondes uitvoeren. Ook voert de afdeling KAM campagnes over specifieke veiligheidsthema's.

Doordrongen van verantwoordelijkheid voor veiligheid

Door dit strikte veiligheidsbeleid zijn onze medewerkers doordrongen van hun verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid en die van collega’s en andere projectbetrokkenen, zoals weggebruikers en omwonenden. Ze houden zich stipt aan de voorschriften, voorkomen gevaarlijke situaties waar ze kunnen en grijpen actief in als de veiligheid op welke manier ook in gevaar komt.

VCA** en ProRail Veiligheidsladder

De Van Gelder Groep is gecertificeerd volgens de Veiligheid, Gezondheid en Milieuchecklist voor Aannemers (VCA**). Van Gelder Rail bezet trede 4 van de ProRail Veiligheidsladder. Voor de andere werkmaatschappijen van Van Gelder Infratechniek is eind 2016 certificering op trede 3 behaald.

Aan de hand van vijf pijlers werkt een Van Gelder medewerker altijd bewust veilig!