Van Gelder bewust veilig

Bij Van Gelder werken we altijd bewust veilig. Voor onszelf, voor de (weg)gebruikers en voor de omgeving. Dit doen we aan de hand van vijf pijlers: betrokkenheid, vakmanschap, grondbeginselen, informeren en uitstraling. Deze pijlers brengen we constant bij onze medewerkers onder de aandacht. Tussen 2016 en 2018 hebben we dat gedaan door middel van de ‘Van Gelder bewust veilig’-campagne. Onderdeel van die campagne was en is het uitgeven van toolboxen en het houden van de daarbij behorende toolboxmeetings. Dit doen we (nog steeds) elke maand.

Tevens creëren we bewustzijn op het gebied van veiligheid door het maken en tonen van filmpjes, die specifiek aansluiten bij een van de vijf pijlers, zoals het volgende filmpje:

De Van Gelder bewust veilig campagne is begonnen in 2016 en heeft in 2017 een vervolg gekregen met Van Gelder bewust veilig II. Ook daarin zijn de filmpjes een vast onderdeel gebleven:

Op die manier zijn onze mensen zich bewust geworden van het belang van veilig werken en blijven ze zich hier ook bewust van. Veiligheid loopt dan ook als een rode draad door onze bedrijfsvoering en is in alle fasen van het proces verankerd: in de projectplannen, op locatie (via een Laatste Minuut Risico Analyse), tijdens het werk, maar ook daarna, wanneer de medewerkers naar huis gaan.

Alle nieuwe medewerkers ontvangen een boekje met veiligheidsinstructies en worden uiteraard voorzien van de juiste beschermingsmiddelen (PBM’s). Met onafhankelijke veiligheidsinspecties wordt toegezien op de naleving van de regels en de directie en bedrijfsleiding voeren zelf ook regelmatig veiligheidsrondes uit.

VCA** en ProRail Veiligheidsladder

De Van Gelder Groep is gecertificeerd volgens de Veiligheid, Gezondheid en Milieuchecklist voor Aannemers (VCA**). Van Gelder Rail bezet trede 4 van de NEN Veiligheidsladder. Voor de andere werkmaatschappijen van Van Gelder Infratechniek is eind 2016 certificering op trede 3 behaald.

Relevante links

nieuw-grijs-pijltje-extra-witruimteVeiligheidsboekje