Van Gelder bewust veilig

Bij Van Gelder werken we altijd bewust veilig. Voor onszelf, voor de (weg)gebruikers en voor de omgeving. Dit doen we aan de hand van vijf pijlers: betrokkenheid, vakmanschap, grondbeginselen, informeren en uitstraling.

Deze pijlers brengen we constant bij onze medewerkers onder de aandacht. Dit doen we door de Bewust Veilig-campagne, het uitgeven van toolboxen en het houden van de daarbij horende maandelijkse toolboxmeetings.

Gouden Bouwplaatsregels

In navolging van de vijf pijlers hanteren we bij Van Gelder ook de onderstaande vijf gouden bouwplaatsregels.

Door onze veiligheidscampagnes en –middelen zijn onze medewerkers zich bewuster geworden van het belang van veilig werken en blijven ze zich hier ook bewust van.

Veiligheid als rode draad

Veiligheid loopt bij Van Gelder als een rode draad door de bedrijfsvoering. In alle fasen van het proces is veiligheid verankerd: in de projectplannen, op locatie (via een Laatste Minuut Risico Analyse), tijdens het werk, en ook daarna, wanneer de medewerkers naar huis gaan.

Naast het veiligheidsboekje met instructies, de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), filmpjes, toolboxen en posters wordt er ook bij een speciale introductieochtend voor nieuwe medewerkers aandacht geschonken aan (het belang van) bewust veilig werken. Met onafhankelijke veiligheidsinspecties wordt toegezien op de naleving van de regels en ook de directie en bedrijfsleiding voeren regelmatig veiligheidsrondes uit.

VCA** en Veiligheidsladder

De Van Gelder Groep is gecertificeerd volgens de Veiligheid, Gezondheid en Milieuschecklist voor Aannemers (VCA**). Daarnaast is Van Gelder Rail in het bezit van trede 4 van de NEN Veiligheidsladder. De andere werkmaatschappijen van Van Gelder Infratechniek is certificering op trede 3 behaald. Bekijk hier al onze behaalde certificaten.