De nieuwe Omgevingswet

De maatschappij verandert snel. Nieuwe ontwikkelingen vragen om duidelijke antwoorden. Bij Van Gelder willen wij de nieuwste kennis zo goed mogelijk inzetten en duidelijkheid creëren bij alle partijen. Dit doen wij door de Omgevingswet participatie zo goed mogelijk te handhaven. Het werk wordt daardoor efficiënter, leuker en interactiever!

Tijdens een (bouw) project is het belangrijk om alle betrokken partijen daadwerkelijk actief te betrekken. Betrokken partijen zijn onder andere bedrijven, maatschappijen, overheidsinstanties en omwonenden. Door alle partijen tijdig te informeren wordt een stevig draagvlak gecreëerd. Het informeren en het waarmaken van verwachtingen is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Omgevingswet.

Omgevingswet participatie

De Omgevingswet bevat 26 belangrijke wetten voor ontwikkeling en het waarborgen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De wet streeft ernaar om burgers, bedrijven en overheidsorganisaties actief te laten samenwerken aan één proces. Vanaf 1 januari 2021 zal de wet waarschijnlijk in werking treden.

Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. De inbreng van burgers kan van groot belang zijn bij een project. Het kan bijvoorbeeld de kwaliteit van bepaalde besluiten en de uitvoering verhogen. Ook is de kans op onnodige vertragingen door bezwaren en procedures kleiner. De kwaliteit van de leefomgeving is een publieke verantwoordelijkheid, waar we samen aan werken.

Participatie bij Van Gelder

Om burgerparticipatie toe te passen zet Van Gelder bij bepaalde projecten participatieplatformen op. Hierbij gaan medewerkers de wijk in om omwonenden te informeren over de voorbereidingen of vorderingen van een specifiek project. Zij worden actief betrokken bij het hele proces. Zo kunnen ze op een laagdrempelige manier aanvullingen opperen en hun meningen uitspreken. Bij Van Gelder merken we dat dit over het algemeen zeer positief ontvangen wordt bij omwonenden.

In Nijmegen heeft Van Gelder onder andere gewerkt aan de duurzaamste straat van Nederland. Tijdens dit project stond burgerparticipatie hoog in het vaandel. Dit is onder andere gedaan aan de hand van een werkgroep met omwonenden. De werkgroep had duidelijke meningen die meer dan eens gebruikt zijn tijdens het proces. Hier leest u meer over de meest duurzaamste straat van Nederland

Volgens de nieuwe Omgevingswet wordt participatie de nieuwe norm. Bij Van Gelder werken wij al een aantal jaren volgens dit principe. Het belangrijkste vinden wij dat burgers een stem krijgen en kunnen bijdragen aan besluitvorming. Dit verbetert de kwaliteit van ons werk en leidt uiteindelijk tot een betere leefomgeving voor burgers.