Verlichting speelt een belangrijke rol in ons leven. Niet alleen thuis op de bank, maar ook onderweg en op straat. Verlichting lijkt voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Waarschijnlijk mis je het pas als er geen verlichting is waar je het wel verwacht. Op plekken waar weinig verlichting is zul je je misschien minder veilig en geborgen voelen. De openbare verlichting bootst het daglicht niet volledig na, maar de veiligheid en de leefbaarheid van het openbare leven wordt wel verhoogd. 

Onder het begrip Openbare Verlichting (OVL) valt alle openbare verlichting zoals tunnelverlichting, verlichte lichtmasten, wegbewijzering, verkeerstekens en het onderhoud ervan. Alles voor een optimale veiligheid van bestuurders, fietsers en wandelaar. De OVL-Installaties zijn in de meeste gevallen opgebouwd uit lichtmasten, stroomkasten en een ondergronds kabelnet. 

Installatie

Van Gelder draagt dagelijks bij aan de veiligheid op de weg. Wij plaatsen en installeren onder andere licht- en verkeersmasten, portalen en verdeelkasten. Daarbij hoort natuurlijk ook het aanleggen van het kabelnet zoals de grondkabels en bescherming ervan (kabelmoffen). Zo hebben we in 2019 en 2020 gewerkt aan de openbare verlichting in Wetergouwe, Gouda. Bij dit project is de verlichting volledig vernieuwd met voedingskasten inclusief revisie. Indien het wenselijk is om nieuwe lichtmasten te ontwikkelen, dan realiseren wij dit ook. Dit hebben we onder andere gedaan op de Frederik Hendriklaan in Den Haag. 

Onderhoud

Om storingen en andere problemen te voorkomen, is het belangrijk om regelmatig onderhoud te plegen aan de OVL-installaties. Een lichtmast kan roesten of omvallen en kabels kunnen na enige tijd slijten. Van Gelder Verkeerstechniek voert regelmatig inspecties uit waarbij storingen en gebreken opgespoord worden. Het is belangrijk om achterstallig onderhoud aan de OVL-installaties te voorkomen. Dit kan namelijk zorgen voor onveilige situaties bij weggebruikers. 

Bij het aanleggen en onderhouden van OVL-installaties is klimaatadaptatie een belangrijk speerpunt voor Van Gelder Verkeerstechniek. Slimmer omgaan met energie is een uitdaging die wij maar al te graag aangaan. Dit doen we door te werken met vakmensen en het inzetten van slimme technieken. LED-verlichting zijn bijvoorbeeld zeer geschikt in het openbare leven. De levensduur van LED armaturen is lang en de lampen hebben nauwelijks onderhoud nodig.