Het gehele infrabouwpalet

Onze activiteiten bestrijken het hele infrabouwpalet: van gebiedsontwikkeling en wegenbouw tot en met kabels, leidingen, netwerken en installaties voor het regelen en beveiligen van weg- en spoorverkeer en het transport en de distributie van energie, water en data. Voor deze werkzaamheden brengen wij diverse gespecialiseerde werkmaatschappijen in stelling. Steeds vaker bundelen die hun krachten in een integrale projectorganisatie.

 

 

Voor het hele project

Samenwerken met Van Gelder biedt doorslaggevende voordelen. Je bent verzekerd van een overzichtelijke, efficiënte projectorganisatie, korte lijnen, duidelijke verantwoordelijkheden, één aanspreekpunt, 'ruisloze' communicatie, en vooral ook: een efficiënt proces, waarin iedereen doelgericht samenwerkt met de focus op de eindgebruiker.

Onze klanten

 • Overheden (Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen, Defensie)
 • Nutsbedrijven (energieleveranciers, netbeheerders, drinkwaterbedrijven)
 • ProRail
 • Projectontwikkelaars
 • Woningstichtingen
 • Industrie
 • Aannemingsbedrijven
 • Ziekenhuizen, zorginstellingen
 • Datacenters
 • Bouwers/beheerders van windmolenparken
 • Recreatiebedrijven
 • Tuinders en agrariërs
 • Retail
Van Gelder Zwijndrecht
Van Gelder Verkeerstechniek
Van Gelder Telecom