Het begin: kabels leggen voor de IJsselcentrale

De historie van de Van Gelder Groep gaat terug tot 1916, toen Derk Kroeze opdracht kreeg voor de aanleg van kabels voor de IJsselcentrale. Vanaf de jaren '30 breidt schoonzoon Hendrik van Gelder onder de nieuwe bedrijfsnaam Aannemingsbedrijf H. van Gelder de activiteiten uit met montagewerkzaamheden en het leggen van leidingen. In 1955 is het wederom een schoonzoon die het stokje overneemt. Onder leiding van Bep van Olst groeit de onderneming uit tot een allround aannemer op het gebied van kabel-, leiding- en montagewerken.

Jaren '70: ook in wegenbouw

Het bedrijf komt in de jaren '70 goed op stoom: Van Gelder zet de eerste schreden in de grond-, weg-, en waterbouw. Onder leiding van Evert van de Poll groeit het wegenbouwbedrijf (nu Aannemingsmaatschappij Van Gelder) uit tot een speler van formaat met een hoofdkantoor in Elburg en vestigingen in heel Nederland. Met Luit Jonker aan het roer maakte het kabelbedrijf onder de naam Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken eenzelfde ontwikkeling door.

Vanaf jaren '90: multidisciplinair aannemer

Sinds 1992 is Evert Van de Poll eigenaar van het bedrijf. Onder zijn leiding groeit de Van Gelder Groep uit tot het moderne bouwbedrijf dat het nu is: een vooraanstaande multidisciplinaire leverancier van betrouwbare, innovatieve oplossingen op het gebied van infrabouw en infratechniek.

Klaar voor integrale aanpak

Het dienstverleningspakket wordt in de loop der jaren steeds breder. In 2004 versterkt de groep zich met Van Gelder Rail, in 2008 met Van Gelder Telecom, in 2012 met Van Gelder Verkeerstechniek. Inmiddels bestrijkt de Van Gelder Groep het hele bouwpalet voor gebiedsontwikkeling, wegen- en waterbouw, spoorwegen en kabels, leidingen en installaties voor het transport en de distributie van energie, water en telecommunicatie.