Binnen Van Gelder is de ondernemende blik altijd gericht op de toekomst. Daarbij is er voortdurend ruimte voor innovatieve en creatieve oplossingen. Ideeën die Nederland en het bedrijf verder helpen.

Van Gelder Geo Data Service

Een druk verkeersplein of een weg inmeten zonder wegafsluitingen? Een 3D-model van een moeilijk toegankelijk of verontreinigd terrein? Snel een sloot of duiker inspecteren? Het Van Gelder Geo Data Service heeft alle innovatieve oplossingen in huis om data te genereren en te verwerken.

Met de technieken van het Van Gelder Geo Data Service gaat het verzamelen van data sneller, efficiënter, veiliger en nauwkeuriger dan op de traditionele wijze. De oplossingen van het Geo Data Service:

Bestrijding Duizendknoop

Samen met Van den Herik Zuigtechniek heeft Van Gelder de JDKiller ontwikkeld, de eerste bewezen techniek voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Door de thermische verhitter in de mobiele machine kan de invasieve exoot, die bijna overal doorheen groeit, definitief worden verwijderd. Door de ontwikkeling van de JDKiller is de tijd van overlast door de Japanse Duizendknoop voorbij. Meer informatie ontdek je hier.

Japanse Duizendknoop

Sleufloze techniek

Om woningen gemakkelijker aan te sluiten op het riool maakt Aannemingsmaatschappij Van Gelder sinds 2017, daar waar mogelijk, gebruik van een eigen ontwikkelde sleufloze techniek. Het grote voordeel van  deze techniek is dat er geen sleuven meer gegraven hoeven worden en de voortuinen van bewoners dus niet helemaal overhoop worden gehaald. De rioolbuizen worden namelijk ondergronds aangebracht. De nieuwe techniek levert ook nog eens flinke tijdwinst op.

Inline paver

Nog sneller asfalteren en kwalitatief nog beter asfalt aanbrengen. Daar staat onze inline paver garant voor. De inline paver kan in één werkgang een dubbele laag asfalt aanbrengen. Dit zorgt ervoor dat een weg eerder opengesteld kan worden en draagt ook bij aan het milieu, omdat het aanbrengen van tijdelijke belijning, afstrooien met split en het aanbrengen van een kleeflaag niet nodig is. Kortom, minder verspilling van grondstoffen.

Live Mains Insertion

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken is gespecialiseerd in een nieuwe techniek waarbij minder open ontgravingen en tijdswinst belangrijke voordelen zijn. Die innovatieve oplossing is Live Mains Insertion (LMI). Met deze techniek wordt een nieuwe gasleiding door een bestaande buis gelegd, terwijl de druk gewoon op de leiding blijft staan. Door de LMI-techniek in te zetten is het verwijderen van oude leidingen niet nodig en hoeven er alleen twee kopgaten te worden gegraven om de bestaande gasleiding te bereiken.

Voor het 100% afdichten van leidingsystemen wordt de stoppeltechniek (mini- en microstop) gebruikt. Hiermee kunnen lage- en hogedruk gas-aansluitleidingen tijdelijk worden afgesloten. Ook zijn wij expert op het gebied bypasstechnieken voor leidingsystemen van ¾” tot 48”.

Fijnstofreductiesystemen

Vervuilde luchtdeeltjes (zoals roet) in parkeergarages tegengaan, daar weet Van Gelder Verkeerstechniek alles van. In november 2018 hadden ze een primeur in parkeergarage Croeselaan in Utrecht, met het ophangen van fijnstofreductiesystemen. Door middel van elektrische spanning wordt er voor gezorgd dat dat de (ultra)fijnstofdeeltjes worden aangetrokken en neerslaan op de afvangers. Op die manier is de lucht in en rondom de parkeergarage een stuk schoner en met slechts een verbruik van 18 watt zijn de systemen enorm duurzaam.