Alle neuzen dezelfde kant op

Beter, mooier, veiliger, schoner, duurzamer, stiller... in infrabouw- en infratechniekprojecten wordt de lat steeds hoger gelegd. Bij veel projecten, ook kleinere, komt inmiddels zó veel kijken dat ze vaak niet meer zonder externe expertise kunnen worden gerealiseerd, ook in de tenderfase. En dan is de uitdaging: hoe verbind je al die verschillende adviseurs, onderaannemers en leveranciers tot een effectief en eensgezind team dat recht op jouw projectdoelstellingen afgaat? Het antwoord: integraal samenwerken onder regie van Van Gelder.

De krachten bundelen voor het beste eindresultaat

Onder de slogan 'Vertrouwd verder' realiseert Van Gelder Groep integrale projecten, waarin alle expertises over wegen/waterbouw en infratechniek voor rail, verkeer en energie, water- en ICT-netten aanwezig zijn. Met al die kennis en kunde onder één dak maken we zelfs van de meest complexe infra(net)werken een kwalitatief en financieel succes.

Waar nodig brengen we de verschillende werkmaatschappijen in stelling als een multidisciplinaire eenheid die volledig in dienst werkt van het gewenste projectresultaat: een goed functionerende en veilig(e) weg, spoorbaan of energie/waternetwerk. Efficiënt, veilig en binnen tijd en budget gerealiseerd. In goede samenwerking met de opdrachtgever, andere projectpartijen, omwonenden en stakeholders.

Van projectmanagement tot en met beheer en onderhoud

In multidisciplinaire projecten wordt ons steeds vaker het hele project toevertrouwd: van projectmanagement en ontwerp tot en met onderhoud. Onze oplossingen, concepten, creativiteit en bijdragen op aspecten als contractmanagement, risicomanagement, veiligheid, duurzaamheid en omgevingsmanagement komen dan maximaal tot hun recht. Ook bij inschrijvingen op EMVI-tenders bewijzen onze capaciteiten als regisseur en leverancier van slimme oplossingen hun grote waarde.

Ook loyaal in gelegenheidscombinaties

Dezelfde inzet en focus leggen we aan de dag in gelegenheidscombinaties, waarin we samen met andere aannemers aan een project werken. Vooral onze loyaliteit aan het projectbelang en vermogen om onze eigen belangen ondergeschikt te maken aan het project ('best for project') worden alom gewaardeerd. Voor ons is die coöperatieve, op samenwerking gerichte houding niet meer dan vanzelfsprekend. We kunnen niet anders. We willen gewoon een goed product maken. En dat mooie product komt er alleen als we er samen de schouders onder zetten. Zo eenvoudig is het.
Sámen zijn we sterk.