Zes kernwaarden

Bij Van Gelder werken we, in relatie naar opdrachtgevers en de maatschappij, altijd volgens zes kernwaarden. 

Vakmanschap

Van Gelder staat garant voor kwaliteit en om die kwaliteit te kunnen waarborgen moet je beschikken over vakmanschap. Wij zorgen dat we dat vakmanschap altijd in huis hebben. Belangrijk daarbij is de overdracht van vakmanschap binnen de eigen organisatie. Werknemers met veel ervaring brengen hun kennis over op de volgende lichting. In de opleidingstrajecten van Opleidingscentrum Gelderpoort worden leerlingen daarom ook al gekoppeld aan een werknemer met ervaring, een mentor.

Samenwerken

Zonder samenwerken geen toekomst, zowel op grote als op kleine schaal. Binnen Van Gelder wordt dat al gedaan door de verschillende werkmaatschappijen zoveel mogelijk gezamenlijk in te zetten. Maar natuurlijk is niet alleen de interne samenwerking belangrijk, ook met opdrachtgevers, stakeholders, collega-aannemers en leveranciers is een goede relatie van groot belang, net als de omgeving waarin we werken. Een goede relatie opbouwen zorgt voor wederzijds vertrouwen.

Betrouwbaar

Van Gelder wil te allen tijde een betrouwbare partner zijn, die het belang van de klant en dat van de eigen werknemers altijd voorop heeft staan. En dat verwachten we ook van de partijen waarmee we samenwerken. Betrouwbaar en betrokken, dat is wat ons betreft de basis voor een goede samenwerking.

Korte lijnen

Die betrouwbaarheid en betrokkenheid wordt bij Van Gelder gecreëerd doordat de lijnen binnen onze organisatie kort zijn. Die korte lijnen zorgen op hun beurt weer voor een zo efficiënt mogelijk werkproces. Snelle beslissingen, geen onnodige vertragingen.

Bewust veilig werken

Werknemers van Van Gelder werken altijd bewust veilig. In 2016 is er een grote veiligheidscampagne gestart om zo het bewustzijn voor veilig werken voortdurend te verhogen. Niet alleen bij onze medewerkers, maar ook in de omgeving waar wordt gewerkt en bij opdrachtgevers en onderaannemers. Vijf pijlers zijn door middel van toolboxen en video’s uitvoerig besproken: betrokkenheid, vakmanschap, grondbeginselen, informeren en uitstraling.

Ondernemend

Van Gelder durft te investeren. In eigen werknemers, in Social Return On Investment en in innovaties en duurzaamheid. Binnen ons bedrijf wordt een ondernemende houding zeer gestimuleerd. Zie je bijvoorbeeld als regioleider kansen op de markt, duik dan in dat gat. Dat hoort bij onze filosofie. Als het maar maatschappelijk verantwoord (MVO) is en niet ten koste gaat van onze huidige klanten.