Als ervaren grond-, weg- en waterbouwer is Aannemingsmaatschappij Van Gelder veelzijdig actief in de infrastructuur. Wij maken toekomstige woonwijken en bedrijfsterreinen bouwrijp en leggen wegen en rioolstelsels aan. Ook voeren we reconstructies uit aan het hoofdwegennet en verkeersknooppunten. Daarnaast realiseren we allerlei projecten in de openbare ruimte, zoals vervoervoorzieningen, fiets- en voetpaden, pleinen, parkeerterreinen en stads- en recreatieparken.

Klaar voor de integrale aanpak

De vraag naar een integrale aanpak van projecten groeit enorm. Deze tijd vraagt visie en oplossingsrichtingen van de aannemer. In het ontwerp, bij de uitvoering, maar vooral ook in de onderhoud- en beheerfase. Opdrachtgevers verwachten daarnaast doordachte bijdragen over veiligheid, risicomanagement, duurzaamheid en omgevingsmanagement. Beoordeling op EMVI-criteria stelt ons extra in staat conceptueel te denken en creativiteit in te zetten. Bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder hebben we er veel succesvolle ervaring mee.

Snel schakelen, korte lijnen

Als puur klantgericht familiebedrijf zijn wij gewend om snel te schakelen, langs korte lijnen. Onze organisatie heeft geen overbodige managementlagen en vertrouwt op de kennis en ervaring van de eigen vakinhoudelijke specialisten. De kwaliteit van het technische product is ons belangrijkste visitekaartje. Het moet in één keer goed.

Groot waar nodig, klein als het kan

Wij voeren van kleine, regionale tot complexe, grote werken uit. Projecten die we vaak zelfstandig realiseren. Daarnaast werken we veel samen met de Van Gelder bedrijfsonderdelen in infratechniek. Voor de grotere integrale projecten (grond en wegen, beton, installaties) wordt uiteraard ook met externe partners gewerkt. In die strategische combinaties zijn de partijen goed op elkaar ingespeeld en trouw aan elkaar.

Eigen asfaltproductie

Aannemingsmaatschappij Van Gelder produceert zelf het asfalt waarmee wordt gewerkt.