Samen werken aan duurzamer asfalt

Aannemingsmaatschappij Van Gelder produceert zelf het asfalt waarmee wordt gewerkt. Wij beschikken over een eigen asfaltcentrale in Nijkerk en delen  productielocaties in Amsterdam, Rotterdam en Tiel met collega-aannemers.

Duurzaam, meer rijcomfort, minder geluid

Op jaarbasis produceert en verwerkt Aannemingsmaatschappij Van Gelder circa 400.000 ton asfalt. In onze installaties ontwikkelen we asfaltvarianten voor alle gangbare toepassingen. Belangrijke doelstellingen daarbij zijn een hoger rijcomfort, lagere geluidsproductie en een langere levensduur. Bijzonder is de receptuur van het in eigen huis ontwikkelde Regeneratie-ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton, ook wel fluisterasfalt genoemd). Deze duurzame asfaltsoort bestaat voor meer dan 50 procent uit granulaat (steenslag) van hergebruikt asfalt.

Meer weten of belangstelling om asfalt bij ons af te nemen? Neem dan contact met ons op.

Voor alle toepassingen en eisen

Asfalt bestaat uit bitumen, vulstof, zand en granulaat. Wij hebben vele tientallen mengsels beschikbaar voor verwerking in alle diktes en asfalttypen die nodig zijn voor onderlaag of toplaag. In fijnere en grovere mengsels, afhankelijk van de gewenste toepassing en de eisen van de opdrachtgever, zoals onder meer verkeersbelasting, drainage (splash and spray), vormvastheid (tegen spoorvorming en ribbelvorming) en geluidsproductie. Ook is ons asfalt in allerlei kleuren te maken, zoals het bekende rood voor fietspaden.

Eigen laboratoria voor kwaliteitscontrole

In Almere beschikt Van Gelder over een laboratorium van waaruit wij op de werken metingen doen. We monitoren de inzet van de asfaltwalsen, controleren de kwaliteit van het asfalt en ook de zandbanen en puinbanen. Daarnaast kunnen wij ook ons mobiele laboratorium inzetten, bijvoorbeeld op grote en langdurige projecten. Al onze asfaltvarianten voldoen aan de Europese richtlijnen voor kwaliteit en zijn gevalideerd door Rijkswaterstaat.

Meer weten of belangstelling om asfalt bij ons af te nemen? Neem contact met ons op.