A50 Ewijk – Valburg Resterende werkzaamheden

Project Info

 • Opdrachtgever

  Rijkswaterstaat Oost Nederland

 • Type contract

  UAV-gc9

 • Projectomvang

  € 1.900.000,-

 • Uitoveringsperiode

  december 2016 - 19 mei 2017

De combinatie Waalkoppel (Dywidag, Mobilis en Van Gelder) heeft in 2013 de verbreding van de A50 Ewijk – Valburg naar 2x3 rijstroken opgeleverd.  Het verkeer werd daarbij in de tijdelijke situatie in z’n geheel over de nieuwe Tacitusbrug geleidt. Waalkoppel had daarbij nog de contractverplichting om het verkeer, na de renovatie van de bestaande Waalbrug, in de definitieve 2x4 rijstroken in te richten.

Inrichten definitieve situatie

In december 2016 is gestart met de werkzaamheden t.b.v. het ombouwen van het tijdelijke 2x3 systeem naar het definitieve 2x4 systeem. De tijdelijke doorsteken zijn inmiddels verwijderd, de bermen zijn weer afgewerkt, de lichtmasten en de geleiderail zijn definitief aangebracht.

Vervangen deklaag

De tijdelijke situatie is voorzien van een tijdelijke deklaag. Daar waar tijdelijke markeringen op de deklaag zijn aangebracht, wordt de toplaag van de 2L-ZOAB nog vervangen. Deze werkzaamheden worden in de nachten (WBU) van week 19 en week 20 uitgevoerd. Gedurende deze twee weken wordt ook de database-wissel uitgevoerd in de verkeerscentrale om de 2x 4 rijstroken open te stellen voor het verkeer.