Aanleg kabelverbinding windpark Bouwdokken

Project Info

 • Opdrachtgever

  Joulz Energy Solutions

 • Type contract

  UAV

 • Projectomvang

  +/- €5.000.000

 • Uitvoeringsperiode

  november 2016 - juni 2017

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (VGKLM) heeft in opdracht van Joulz Energy Solutions een 150kV kabelverbinding gerealiseerd voor Windpark Bouwdokken op het werkeiland Neeltje Jans. Deze verbinding is aangelegd vanaf het windpark naar een nieuw transformatorstation van Tennet in Goes de Poel. Dit om het vermogen van negen windturbines op een goede manier naar het landelijke elektriciteitsnet te kunnen transporteren.

28 kilometer kabel

Die nieuwe kabelverbinding is maar liefst 28 kilometer lang. Daarbij moest ook de Oosterscheldekering worden gepasseerd. Dat is gedaan door de kabel in de al aanwezige kabelgoot van de Oosterscheldekering te leggen. Twintig kilometer van de kabelverbinding is aangelegd via open ontgravingen. Voor de overige acht kilometer waren gestuurde boringen nodig. 

34 gestuurde boringen

Dat waren er maar liefst 34. Eén onder het spoor van ProRail door, met een lengte van 150 meter. De andere 33 dus over een lengte van ongeveer acht kilometer. Hierbij ging het om kleine (max. 12 ton), grote (van 12 tot 80 ton) en zeer grote gestuurde boringen (meer dan 80 ton).