Bouwteam: herinrichting Nationale Park De Hoge Veluwe

Project Info

 • Opdrachtgever

  Nationaal Park De Hoge Veluwe & Antea Group

 • Type project

  Bouwteam

 • Projectomvang

  € 1.300.000

 • Uitvoeringsperiode

  december 2018 - juni 2019

Het Nationale Park De Hoge Veluwe wilde het bezoekerscentrum en -restaurant, inclusief het omliggende terrein, graag veranderen in ‘een open plek met duurzame faciliteiten’. Daarom heeft het Park besloten over te gaan tot een volledige herinrichting van het centrumgebied, inclusief nieuwbouw van het centrumgebouw (Landhuis) en het omliggende terrein. De nieuwe voorzieningen moesten een eenheid met het landschap gaan vormen. En dat is gelukt!

De herinrichting was ingedeeld in twee fasen. De eerste fase bestond uit de nieuwbouw van het Landhuis of centrumgebouw. Deze fase werd uitgevoerd door Rots bouw en Antea Group. De tweede fase bestond uit de herinrichting van het omliggende gebied, waaronder het parkeerterrein, een evenemententerrein en speelvoorzieningen.

Bouwteam

Aan de basis van de plannen voor de herinrichting lag het landschapsontwerp door H+N+S. Samen met het Nationale Park De Hoge Veluwe en Antea Group vormde Van Gelder het bouwteam dat dit landschapsontwerp omzette naar een uitvoeringsontwerp.

Het werken in een bouwteam was relatief nieuw en bracht meerdere voordelen met zich mee. Door al vroeg intensief samen te werken, konden de drie partijen Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Antea Group en Van Gelder, potentiële uitdagingen en risico’s al vroeg signaleren. Bovendien werden oplossingen samen gezocht en gevonden.

Het bouwteam had als uitgangspunt om kennis, expertise en vakmanschap te delen in een sfeer van openheid en transparantie. De partijen droegen samen zorg voor zaken als de optimalisatie van het ontwerp, de uitvoeringswijze en de kostentechnische inbreng en beheersen zo ook gezamenlijk de projectdoelstellingen en het projectbudget.

De optimale samenwerking en het delen van expertises werd nog eens versterkt door de integrale aanpak die Van Gelder ook hier heeft toegepast. Voor een aantal specifieke werkzaamheden heeft de aannemingsmaatschappij de hulp ingeschakeld van Van Gelder Verkeerstechniek.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor Van Gelder omvatten het gehele ontwerp en de uitvoering van de herinrichting. Hieronder vielen het parkeerterrein, het evenemententerrein en de speelvoorzieningen. De aannemingsmaatschappij nam bij de uitvoer het grondwerk, de bestrating en de halfverharde parkeervoorziening voor haar rekening. Van Gelder Verkeerstechniek werd ingevlogen om haar specialisme toe te passen bij de installatie van elektrische laadpalen op het parkeerterrein, de openbare verlichting en de water- en elektra-voorzieningen op het evenemententerrein.

Klimaat- en toekomstbestendig

Natuurlijk was het werk een unieke locatie. Van Gelder was zich hier sterk bewust van. We zijn niet voor niets sinds 2018 partner van het park. Het gehele ontwerp is klimaat- en toekomstbestendig. Regenwater wordt meteen geborgen en infiltreert direct in de bodem. Dankzij de elektrische laadpalen is ook het parkeerterrein klaar voor de toekomst. En de halfverharding van het parkeerterrein zorgt ervoor dat het weliswaar berijdbaar is voor vrachtverkeer en lang mee kan, maar toch goed in de omgeving past.

Wil je meer weten over onze relatie met Het Nationale Park De Hoge Veluwe? Lees dan ook het artikel in ons jaarverslag.