Honderdland fase 2 – Maasdijk

Project Info

 • Opdrachtgever

  Honderdland ontwikkelingscombinatie C.V.

 • Type contract

  UAV-GC

 • Projectomvang

  € 4.685.000

 • Uitvoeringsperiode

  2013 - 2021

Voor dit project werkt Aannemingsmaatschappij Van Gelder aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Honderdland. Dit bedrijventerrein is met name gericht op agro-gelieerde bedrijven te Maasdijk, gemeente Westland. Binnen dit project is Van Gelder verantwoordelijk voor het uitvoeren van het UAV-GC contract waarbij ontwerp en uitvoering leidraad zijn. Het project bestaat uit werkzaamheden aan grondverzet, riolering, asfalt en bestrating.

Bestaande situatie

Het gebied bestaat voor een groot deel uit (voormalige) glastuinbouwbedrijven. Dit deel wordt begrensd door het Honderdland fase 1 aan de oostzijde en daarnaast door Van Gelder gerealiseerde 3-in-1 project van de Provincie Zuid-Holland aan de westzijde. Aan de oostzijde is een deel van de glastuinbouwbedrijven gesloopt en zal de eerste ontwikkeling plaatsvinden.

Toekomstige situatie

Het uiteindelijke doel van dit project is de oplevering van een bedrijventerrein geschikt voor voornamelijk agro-gelieerde bedrijven. Het terrein wordt voorzien van een oost-west gesitueerde wegenstructuur, bestaande uit een hoofdas die aan weerszijden aansluiting geeft op de hoofdas van Honderdland fase 1 enerzijds en aan de westzijde op het 3-in-1 project van de Provincie Zuid-Holland anderzijds.

De hoofdas is voorzien van een voet- en fietspad en heeft een 50km per uur regime. De overige wegen zijn van belang als ontsluiting van de bedrijven zijn aan een zijde voorzien van een voetpad en hebben een 30km per uur regime.

De hoofdas van het totale  gebied zal als doorgaande route gaan functioneren, omdat met het gereedkomen van het 3-in-1 project de Maasdijk (N220) verkeersluwer is geworden.