N304 Otterloseweg/Europaweg

Project Info

 • Opdrachtgever

  Provincie Gelderland

 • Uitvoeringsperiode

  Oktober 2018 - juni 2019

 • Type project

  RAW

 • Projectomvang

  € 2.800.000

Onderhoudswerkzaamheden

In opdracht van de provincie Gelderland gaat Aannemingsmaatschappij Van Gelder onderhoudswerkzaamheden aan de N304 bij Ugchelen/Apeldoorn uitvoeren. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode eind oktober 2018 – juni 2019.

Tijdens deze werkzaamheden worden de kruisingen met de Van Golsteinlaan, Hoog Buurloseweg en Ugchelsegrensweg en de toe- en afritten naar en van de A1 gereconstrueerd. Bij deze kruisingen, met uitzondering van de kruising met de Van Golsteinlaan, worden verkeerslichten geplaatst.

Daarnaast wordt er op de N304 (Otterloseweg/Europaweg) tussen de Van Golsteinlaan en de Laan van Westenenk het asfalt vernieuwd en worden er op de diverse locaties extra rijstroken aangelegd. Tevens worden er veilige fiets- en voetgangersoversteken aangebracht.

De nieuwe situatie komt er zo uit te zien:

De nieuwe verkeerslichten worden in opdracht van de provincie Gelderland aangebracht door een derde partij, niet door Van Gelder.

Asfaltwerkzaamheden fase 2a / afsluiting Hoog Buurloseweg

Van maandag 25 februari tot en met donderdag 28 februari wordt het asfalt aangebracht op de Europaweg-west. Door deze werkzaamheden is de Hoog Buurloseweg van/naar Radio Kootwijk volledig afgesloten voor alle verkeer. Doorgaand verkeer moet middels een grootschalige omleiding omrijden via Hoog-Soeren.

De asfaltwerkzaamheden worden op deze dagen tussen 06:00 uur en 18:00 uur uitgevoerd. Buiten deze tijden is het weer mogelijk om gebruik te maken van de Hoog Buurloseweg en parallelbaan waardoor je op de Europaweg kunt komen. Aanwonenden ontvangen deze bewonersbrief.

Na afronden van de asfaltwerkzaamheden rijdt het doorgaande verkeer van/naar Apeldoorn weer tijdelijk via de andere rijbaan.

Naar verwachting worden de werkzaamheden in fase 2a afgerond op vrijdag 8 maart.

Asfaltwerkzaamheden stoplichten Laan van Westenenk

Op woensdag 27 februari en donderdag 28 februari worden er asfaltwerkzaamheden op de Laan van Westenenk uitgevoerd. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt de bestaande kruising met stoplichten tijdelijk opgeheven en worden er verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden.

Het doorgaande verkeer moet tijdens deze werkzaamheden rekening houden met extra reistijd. De werkzaamheden worden uitgevoerd van 05:00 uur tot 13:00 uur.

Het bedrijvenpark aan de Europaweg / Laan van Spitsbergen blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Voor de bereikbaarheid van deze bedrijven wordt een kleine omleiding ingesteld via de Laan van Spitsbergen.

Bereikbaarheid omgeving fase 2a
Tijdens fase 2a worden er een aantal maatregelen/voorzieningen genomen om de omgeving bereikbaar te houden en het doorgaand verkeer zo min mogelijk te hinderen. Een aantal belangrijke aandachtspunten tijdens deze fase zijn:
 • Op de Hoog Buurloseweg worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst zodat fietsers veilig kunnen oversteken;
 • Verkeer vanuit Apeldoorn dat bij de Hoog Buurloseweg linksaf wilt afslaan richting Ugchelen, dient een korte omleiding te volgen via v.d. Valk. Reden hiervoor is dat in de spits de tijdelijke stoplichten het autoverkeer anders niet kunnen verwerken;
 • Ugchelsegrensweg blijft open voor autoverkeer, fietsers richting Apeldoorn en Hoenderloo dienen een omleiding te volgen;
 • Het bedrijventerrein aan de Europaweg/Laan van Spitsbergen is altijd bereikbaar komend vanaf de Laan van Spitsbergen, Apeldoorn. Verkeer vanaf de snelweg richting het bedrijventerrein moet een kleine omleiding via de Laan van Spitsbergen volgen. Verkeer dat het bedrijventerrein aan de Europaweg verlaat, dient dezelfde omleidingsroute omgekeerd te volgen. Hiervoor is gekozen omdat er anders onveilige verkeerssituaties kunnen ontstaan.
 • Voor bereikbaarheid Radio Kootwijk, Hoog Buurlo en Assel wordt een tijdelijke bypass (toegangsweg) gemaakt nabij de Shell. Via de parallelbaan kan het doorgaand verkeer de weg vervolgen richting Radio Kootwijk;
 • Tijdens de asfaltdagen van 25-02 tot en met 28-02 wordt de Hoog Buurloseweg ri. Radio Kootwijk afgesloten voor al het verkeer (m.u.v. hulpdiensten). Aanwonenden ontvangen een week voor deze werkzaamheden deze bewonersbrief.
De verkeersmaatregelen tijdens fase 2a zijn in onderstaande kaartjes weergeven:

 

Vervolgwerkzaamheden N304

Na het afronden van de werkzaamheden in fase 2a worden de werkzaamheden uitgevoerd op de Hoog Buurloseweg, zijde Ugchelen. De start van deze werkzaamheden en verkeersmaatregelen wordt begin maart kenbaar gemaakt.

In onderstaand kaartje is weergeven welke werkzaamheden er in het voorjaar van 2019 worden uitgevoerd:

Meer informatie

Zoals aangegeven worden direct aanwonenden door ons nader geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Steven Willemsen, projectcoördinator via 0525 659 888 of .

Daarnaast kunnen bewoners via Twitter de werkzaamheden volgen. Daarvoor wordt de #n304 gebruikt door onze omgevingsmanager Paulien Bisschop (@paulienbisschop). U kunt deze hashtag ook gebruiken voor vragen, of ons via Twitter benaderen.

Picture of Paulien Bisschop

Omgevingsmanager

0525 659 888

Paulien Bisschop