Verbeteren openbare ruimte Dedemsvaart

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Hardenberg

 • Type project

  UAV-gc

 • Projectomvang

  € 600.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  maart - juli 2016

Het verbeteren van de openbare ruimte, zodat de bewoners van de Oranjebuurt weer trots zijn. Dat was het doel van de gemeente Hardenberg, woningbouwvereniging De Veste en welzijnswerk De Stuw. Met de opwaardering van de openbare ruimte in de Oranjebuurt heeft Van Gelder samen met de opdrachtgevers de sociale samenhang in de buurt herstelt en versterkt. De bewoners van de Oranjebuurt in Dedemsvaart zijn weer trots op hun buurt!

Specifieke projectdoelstellingen

Aannemingsmaatschappij Van Gelder was tijdens dit project verantwoordelijk voor de riolering, de herbestrating en de herinrichting van openbaar groen. Voor dit project heeft Van Gelder de onderstaande diverse projectdoelstellingen geformuleerd:

 • Zorgen voor een minimale overlast;
 • Dag in, dag uit werken onder strikte orde en netheid;
 • De bestaande parkeerruimte minimaal handhaven;
 • De bereikbaarheid blijven garanderen;
 • Zorgen voor een flexibele fasering.

Om deze doelstellingen te realiseren heeft Van Gelder, waar mogelijk, gewerkt met klein materiaal. Daarnaast werd het werkvak beperkt gehouden tot circa 25 meter en werden alle adressen persoonlijk bezocht. Ook het creëren van een meer parkeergelegenheid werd direct opgepakt. Om bewoners te ondersteunen, met bijvoorbeeld het vervoeren van boodschappen, hadden we een speciale assistent aangesteld. Al met al hebben deze maatregelen gezorgd voor zo min mogelijk overlast voor de bewoners.

Toen alle reconstructiewerkzaamheden waren afgerond, zijn eind 2016 nieuwe bomen in de Oranjebuurt gepland.

Toepassing Zijtra

Voor dit project heeft Van Gelder, samen met Klaas Kooiker, de Zijtra ontwikkeld. De Zijtra is een innovatieve transportsysteem in de wegenbouw. Het opnieuw bestraten van wegen worden hierdoor, vooral in woonwijken, rustiger, veiliger en schoner. Benieuwd naar meer over de Zijtra? Lees dan hier verder.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder

Zorgen voor een betere infrastructuur, dat staat centraal bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Wij zijn gespecialiseerd in grond,- weg- en waterbouw en zorgen graag voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming, een beter wegdek, een goed werkende riolering, goede voorzieningen voor het openbaar vervoer en de openbare ruimte. Neem gerust contact op via 0525 - 659 888 voor meer informatie.