Oranjebuurt, Dedemsvaart

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Hardenberg

 • Type project

  UAV-gc

 • Projectomvang

  € 600.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  maart - juli 2016

Opwaarderen openbare ruimte maakt bewoners weer trots op hun buurt

Met de opwaardering van de openbare ruimte in de Oranjebuurt willen de gemeente Hardenberg, woningbouwvereniging De Veste en welzijnswerk De Stuw de sociale samenhang in de buurt herstellen en versterken, zodat de bewoners straks weer trots kunnen zijn op hun buurt.

Van Gelder formuleert specifieke projectdoelstellingen

Van Gelder is verantwoordelijk voor de rioleringswerkzaamheden, de herbestrating en de herinrichting van openbaar groen. Specifieke doelstellingen in dit project zijn:

 • minimale overlast;
 • strikte orde en netheid, dag-in-dag-uit;
 • bestaande parkeerruimte minimaal handhaven;
 • bereikbaarheid garanderen;
 • flexibele fasering.

Om deze doelstellingen te realiseren, werkt Van Gelder waar mogelijk met klein materieel, wordt het werkvak beperkt gehouden tot circa 25 meter en worden alle adressen persoonlijk bezocht. Ook creëren we direct meer parkeergelegenheid en hebben we een speciale assistent aangesteld die bewoners kan ondersteunen, bijvoorbeeld bij het vervoeren van boodschappen.

De reconstructiewerkzaamheden zijn afgerond en ter afronding zijn eind 2016 nieuwe bomen gepland. 

Toepassing Zijtra

Ten behoeve van dit project heeft Van Gelder, samen met Klaas Kooiker, de Zijtra ontwikkeld. Lees hier meer over de Zijtra. 

Picture of Paulien Bisschop

Omgevingsmanager

+31 (0)6 83282822

Paulien Bisschop