Realisatie kabelverbinding Eemshaven – Waddenweg

Project Info

 • Opdrachtgever

  TenneT

 • Type contract

  UAV

 • Projectomvang

  +/- €330.000

 • Uitvoeringsperiode

  mei 2017 - februari 2018

In opdracht van TenneT heeft Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken een 380 kV kabelverbinding aangelegd tussen het omvormerstation Waddenweg en het TenneT-station Eemshaven Oude Schip.

COBRA-kabel

De kabelverbinding maakt deel uit van een HVDC-hoogspanningsverbinding die door TenneT en de Deense TSO wordt aangelegd. Dat is een verbinding die het Nederlandse en het Deense elektriciteitsnet met elkaar verbindt, de zogenoemde COBRA-cable. Aan beide zijden van deze zeekabel zijn omvormerstations geprojecteerd om een verbinding te kunnen maken met de landelijke netten.

Werkzaamheden

Voor Van Gelder KLM bestond dit project in hoofdlijnen uit:
 • Het opstellen van een uitvoeringsontwerp (UO) inclusief bemalingsadvies
 • De aanleg van bouwterreinen
 • Het leveren en monteren van de opstijgpunten in station WDC, exclusief fundatie
 • Het verzorgen van een gestuurde boring van vier mantelbuizen type HDPE 250 SDR11, met een lengte van 162 meter
 • Het leggen van drie kabels type  220/380kV 1x2500  AluMil
 • Het leggen van twee aardkabels 1x240 Al
 • Levering en aanbrengen van vier glasvezelmantelbuizen 40mm en kunststof beschermingsplaten
 • Het verlenen van assistentie aan de kabelleverancier tbv de montagewerkzaamheden
 • Het updaten en aanvullen van de as-built informatie conform de eisen van TenneT