Reconstructie en rioolvervanging Amersfoort

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Amersfoort

 • Type contract

  RAW

 • Projectomvang

  € 1.100.000

 • Uitvoeringsperiode

  november 2017 - april 2018

In opdracht van de gemeente Amersfoort hebben Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Verkeerstechniek aan de grootschalige vernieuwing van de Koningin Wilhelminalaan in Amersfoort gewerkt. De werkzaamheden zijn in april 2018 afgerond.

Beste plan van aanpak

Van Gelder heeft dit project verkregen dankzij het beste plan van aanpak. Daarin is veel aandacht besteed aan de fasering van werkzaamheden, zodat de bereikbaarheid voor de direct aanwonenden en de aanwezige bedrijven zoveel mogelijk gewaarborgd bleef. Ook was er veel aandacht voor het veilig passeren van fietsers en voetgangers en bleven de parkeervoorzieningen (inclusief parkeergarages) toegankelijk. Dat laatste was ook zeer belangrijk omdat de Koningin Wilhelminalaan direct tegenover het station in Amersfoort ligt. Ook belangrijk was het behoud van de laanstructuur, daarvoor is een bomendeskundige ingezet, die dagelijks op het werk aanwezig was.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden uit de reconstructie van de rijbaan en het trottoir. De trottoirs werden eerst uitgevoerd, daarna is de rijbaan aangepakt. Daarnaast is het riool vernieuwd en een regenwaterrriool aangelegd. Ook werden alle kabels en leidingen vernieuwd.