Reconstructie en rioolvervanging Koningin Wilhelminalaan Amersfoort

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Amersfoort

 • Uitvoeringsperiode

  November 2017 - april 2018

 • Type project

  RAW

 • Projectomvang

  € 1.100.000

Grootschalige vernieuwing

In opdracht van de gemeente Amersfoort werken Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Verkeerstechniek aan de grootschalige vernieuwing van de Koningin Wilhelminalaan in Amersfoort. De werkzaamheden zijn in volle gang en worden in april 2018 afgerond. 

Beste plan van aanpak

Van Gelder heeft dit project verkregen dankzij het beste plan van aanpak. Daarin is veel aandacht besteed aan de fasering van werkzaamheden, zodat de bereikbaarheid voor de direct aanwonenden en de aanwezige bedrijven zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Ook is er veel aandacht voor het veilig passeren van fietsers en voetgangers en blijven de parkeervoorzieningen (inclusief parkeergarages) toegankelijk. Dat laatste is ook zeer belangrijk omdat de Koningin Wilhelminalaan direct tegenover het station in Amersfoort ligt. Ook belangrijk is het behoud van de laanstructuur, daarvoor is een bomendeskundige ingezet, die dagelijks op het werk aanwezig is. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit de reconstructie van de rijbaan en het trottoir. De trottoirs worden eerst uitgevoerd, daarna wordt de rijbaan aangepakt. Daarnaast wordt het riool vernieuwd en wordt er een regenwaterrriool aangelegd. Ook worden alle kabels en leidingen vernieuwd. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Paulien Bisschop. Op de website van de gemeente Amersfoort is ook meer informatie te vinden over dit project. 

Picture of Paulien Bisschop

Omgevingsmanager

0525 659 888

Paulien Bisschop