RijnlandRoute

Project Info

 • Opdrachtgever

  Provincie Zuid Holland (ism Rijkswaterstaat)

 • Type project

  DBM contract

 • Projectomvang

  € 45.000.000

 • Uitvoeringsperiode

  september 2017 - eind 2022

De Provincie Zuid Holland heeft het eerste deel van het project RijnlandRoute gegund aan de combinatie Comol5. Aannemingsmaatschappij Van Gelder neemt gezamenlijk met Dredging International in de combinatie Comol GWW de wegeninfra voor dit project voor zijn rekening.

Samenwerking

De RijnlandRoute is de nieuwe wegverbinding van Katwijk via de A44 naar de A4 in Leiden. Deze route komt er om de toegankelijkheid van de regio en de verkeersdoorstroming te verbeteren en de economische groei te stimuleren. De RijnlandRoute wordt gerealiseerd door de provincie in samenwerking met Rijkswaterstaat. Ook de aanliggende gemeenten zijn bij de weg betrokken.

DBM

Het project wordt gerealiseerd op basis van een DBM-contract (Design, Build & Maintain), waarbij de combinatie het ontwerp opstelt, de infrastructuur aanlegt en na openstelling van de N434 nog 15 jaar het onderhoud op zich neemt. Naar verwachting wordt de RijnlandRoute voor eind 2022 opgeleverd.

Nieuw asfalt

De nieuwe A4 bestaat inmiddels uit nieuw asfalt van Van Gelder. “Dit asfalt is gemodificeerd en daardoor extra sterk. Daardoor kun je uiteindelijk dunner asfalt aanleggen”, legt de projectleider uit.

Integraal

Voor Van Gelder is de RijnlandRoute een integraal project. De aannemingsmaatschappij en Van Gelder Verkeerstechniek hebben een grote rol in de realisatie van het project. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor alle verkeerstechnische installaties en openbare verlichting. Beide Van Gelder-bedrijven werken goed samen en stemmen hun werkzaamheden op elkaar af.