Scheveningen Nieuwe Parklaan

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Den Haag

 • Type contract

  RAW

 • Projectomvang

  € 4.180.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  augustus 2015 - juli 2017

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder de Nieuwe Parklaan in Scheveningen onder handen genomen. Dit is gebeurd tussen augustus 2015 en juli 2017.

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de Nieuwe Parklaan bestonden uit verschillende onderdelen. Zo moest er onder andere voor nieuwe riolering en bestrating worden gezorgd, maar is ook de complete spoorconstructie met fundering en inclusief bovenleiding vervangen (door onderaannemer Strukton RAIL) Hiervoor was het noodzakelijk dat de tram twee keer voor langere tijd buitendienst werd gesteld.

Naast de hierboven genoemde werkzaamheden is er ook een nieuwe asfaltdeklaag aangebracht op de Nieuwe Parklaan. Verder heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder de werkzaamheden voor de nieuwe openbare verlichting gecoördineerd, Van Gelder Verkeerstechniek was daarin de uitvoerende partij.