Slim en schoon Amsterdam

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Amsterdam

 • Type contract

  Samenwerkingsovereenkomst (bouwteam)

 • Projectomvang

  Divers

 • Uitvoeringsperiode

  2019 - 2025

In Amsterdam werkt Van Gelder aan een slimme en schone stad. Dat houdt in dat Van Gelder Kabel,- Leiding- en Montagewerken en Aannemingsmaatschappij Van Gelder duurzame technieken toepassen in Amsterdam Noord, Nieuw West en Zuid Oost. Denk hierbij aan de inzet van elektrisch materieel en materiaal dat op blauwe diesel werkt.

De Samenwerkingsovereenkomst Grote Wegenwerken (SOK) heeft een looptijd van zes jaar en werd in 2019 aangegaan met de gemeente Amsterdam. De SOK is bedoeld om aannemers de gelegenheid te geven zich verder te ontwikkelen en te investeren in een duurzaam Amsterdam. Aan de markt werd gevraagd om negen pagina’s toe te lichten hoe Amsterdam slimmer en schoner verbouwd kan worden. Duurzaamheid en kwaliteit in samenwerking waren voor deze gunning de doorslaggevende factoren.

Wij nemen je graag mee in een aantal projecten die nu in uitvoer zijn of projecten die inmiddels zijn afgerond.

Liergouw

Op de Liergouw hebben we een nieuwe weg aangelegd met duurzame technieken. De weg was al 20 jaar in slechte staat van onderhoud en zat vol diepe kuilen waardoor er onveilige situaties ontstonden. Amsterdam wilde de weg aanpakken, maar dan wel zonder de luchtkwaliteit te verslechteren. Tijdens dit project stonden de ambities uit Schone Lucht 2025 centraal; het terugdringen van emissies en maatschappelijke overlast door bouwgerelateerd verkeer.

Dit project is maart 2020 afgerond. daarbij is de duurzaamheidsopgave ruimschoots behaald. Er werd 208 ton CO2-reductie (78%) behaald ten opzichte van het traditionele proces. Dat lukte door gebruik te maken van duurzame asfaltmengsels, elektrische machines, minder vervoersbewegingen, 100% biobased diesel en een deklaag van 60% gerecycled materiaal.