Samenwerkingsovereenkomst Grote Wegenwerken Amsterdam

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Amsterdam

 • Type contract

  Samenwerkingsovereenkomst

 • Projectomvang

  €60.000.000

 • Uitvoeringsperiode

  2019 - 2025

In Amsterdam werkt Aannemingsmaatschappij Van Gelder aan een slimme en schone stad. Dat houdt in dat Van Gelder drie stadsdelen aangenomen heeft voor grote wegenwerken namelijk; Amsterdam Noord, Nieuw West en Zuid Oost.

De Samenwerkingsovereenkomst Grote Wegenwerken (SOK) heeft een looptijd van zes jaar en is in 2019 aangegaan met de gemeente Amsterdam. Tijdens dit contract worden separate deelopdrachten uitgevoerd. De basis van het contract betreft een samenwerking waarin de visie een open en transparante samenwerking is zonder verrassingen. Duurzaamheid, kwaliteit, minder omgevingshinder én een eerlijke prijsvorming in de samenwerking waren voor deze gunning de doorslaggevende factoren.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die in dit contract naar voren komen zijn onder andere het levensverlengend onderhoud en de reconstructies van verhardingen. En daarnaast de mogelijkheid voor werkzaamheden aan het riool, de openbare verlichting en het groen.

Innovaties

Voor dit project is een milieubewust ontwerp gezocht waarbij optimalisatie in constructies en hergebruik van materialen centraal staat. Daarom wordt er veel gebruik gemaakt van elektrisch materieel zoals de Eco-digger, trilplaten, wackerstampers en bandenzagen. Materieel dat tijdens dit project niet elektrisch beschikbaar is, draait op 100% biodiesel. Dit is vanuit 100% natuurvriendelijke bronnen geproduceerd.

Op de projecten kunnen medewerkers zich verplaatsen met elektrische fietsen die beschikbaar worden gesteld door Van Gelder. Ook is er een elektrische bus van buiten de stad die naar de stad gaat. Echter door corona is het verplaatsen per bus op dit moment niet mogelijk.

Door al dit materieel te gebruiken probeert Van Gelder een zo duurzaam mogelijke uitvoering te bewerkstelligen.

Resultaten van duurzame werkwijze direct inzichtelijk

De resultaten van de duurzaamheidsinspanningen worden direct gemonitord in een dashboard welke dagelijks vanuit de uitvoering gevoed wordt. Door het dashboard is nu direct inzicht in o.a. de behaalde CO2-reductie, maar ook in uitstoot van stikstof en ammoniak volgens de rekenregels van AERIUS en Fijnstof middels de NRMM verordening.

Bijzonderheden

Senior projectcoördinator Arjan Klepper vindt het een bijzondere samenwerking: “De samenwerking is zo bijzonder, omdat dit het eerste werk is vanuit de gemeente Amsterdam dat gebaseerd is op de samenwerking en duurzaamheid en niet op prijs. Doordat er gewerkt wordt vanuit de doelstellingen, een schonere leefomgeving en openheid/ eerlijkheid en transparantie in de samenwerking, is er een versnelling in innovatie van werkwijze en materieel gekomen. Samen met Amsterdam staan we nu aan de lat om samen op weg te gaan naar een gezondere stad.”

Deelopdrachten

De deelopdrachten die tot op heden zijn uitgevoerd tijdens dit project zijn de volgende:

 • Liergouw Amsterdam
 • Delflandlaan Amsterdam
 • IJdoornlaan Amsterdam
 • Werkerf |||
 • Tijdelijke inrichting Amstel |||
 • Christofel Plantijnpad
 • BRM UID Kavel
 • Ruys de Beerenbronckstraat
 • Brug 1996 Plaza Arena
 • Schipluidenlaan
 • Burgemeester van Leeuwenlaan
 • Best friends
 • Hondsrugweg
 • Recon IJdoornlaan Oosterlengte
 • Westpoortweg Dortmuiden
 • Osdorperban
 • Landelijk Noord Onderhoud
 • Calamiteit Landelijk Noord
 • Straatwerk Nopeind-Voorwerf
 • Vervangen Deklagen
 • Durgerdammergouw brug
 • Nieuwe Gouw
 • Molenslootpad & Weerslootpad
 • Middenlaan

Hieronder staat één van deze deelopdrachten uitgewerkt met meer informatie over wat Van Gelder hier precies voor werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Liergouw

Op de Liergouw hebben we een nieuwe weg aangelegd met duurzame technieken. De weg was al 20 jaar in slechte staat van onderhoud en zat vol diepe kuilen waardoor er onveilige situaties ontstonden. Amsterdam wilde de weg aanpakken, maar dan wel zonder de luchtkwaliteit te verslechteren. Tijdens dit project stonden de ambities uit Schone Lucht 2025 centraal; het terugdringen van emissies en maatschappelijke overlast door bouwgerelateerd verkeer.

Dit project is maart 2020 afgerond. daarbij is de duurzaamheidsopgave ruimschoots behaald. Er werd 208 ton CO2-reductie (78%) behaald ten opzichte van het traditionele proces. Dat lukte door gebruik te maken van duurzame asfaltmengsels, elektrische machines, minder vervoersbewegingen, 100% biobased diesel en een deklaag van 60% gerecycled materiaal.

Bedrijfsleider Remco Kok en contractmanager Arjan Klepper