Verbeteren verkeersveiligheid Speuld Ermelo

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Ermelo

 • Type project

  Bouwteam

 • Projectomvang

  -

 • Uitvoeringsperiode

  juni - oktober 2021

In Speuld (Ermelo) wordt binnen de bebouwde kom een fietsvoorziening aangelegd. Dit om de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren. Om dit te realiseren wordt de rijbaan, aan beide zijden van de weg, voorzien van brede rode fietsstroken. In het midden wordt een gele rijbaan aangelegd. Zo creëren we een overzichtelijke indeling waarmee de veiligheid wordt gewaarborgd.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een wens van de bewoners van het buurtschap Speuld. Zij hebben daarom ook een actieve rol gehad in de totstandkoming van het ontwerp voor de nieuwe inrichting.

Bouwteam

Samen met de gemeente Ermelo en Anacon Infra werkt Van Gelder in een bouwteam. Na een aanbestedingsprocedure is Van Gelder als beste uit de bus gekomen. Tot en met juni werken we gezamenlijk aan de voorbereiding van de werkzaamheden. Tijdens deze voorbereidingen blijft de buurtvereniging Speuld nauw betrokken bij het bouwteam.

Duurzaamheid

Het buurtschap Speuld is onderdeel van de agrarische enclave midden op de Veluwe. De Veluwse bossen en de heidegebieden Speulderveld en Ermelosche Heide omringen Speuld. Hierdoor is de stikstofdepositie een enorme uitdaging voor de realisatie van dit werk.

De nabijheid van heidegebieden maakt dat de nieuwe inrichting met zo min mogelijk stikstofuitstoot gerealiseerd kan worden. Van Gelder ziet het als een grote uitdaging om ook hier met een minimale uitstoot (voor de geïnteresseerden: <0,05 mol/ha/jaar) het werk te realiseren. Dat betekent dat zo goed als alle werkzaamheden uitgevoerd worden met elektrisch materieel.

Planning en fasering

De voorbereiding van de werkzaamheden wordt momenteel uitgevoerd. In juni wordt gestart met de werkzaamheden in het gebied. Doorgaand verkeer door Speuld heen is dan tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u vragen over de werkzaamheden in Speuld? Neem dan contact op met Omgevingsmanager Paulien Bisschop. Haar contactgegevens vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.

De bewoners van Speuld hebben deze brief ontvangen over de start van de werkzaamheden.