Realisatie Windplan Groen

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gesloten Distributie Systeem Groen B.V.

 • Type contract

  FIDIC Yellow Book

 • Uitvoeringsperiode

  januari 2021 - juli 2022

 • Projectomvang

  circa €11.000.000,-

Met 90 windturbines wordt Windplan Groen het grootste windpark op land in Nederland en omvat circa 500 MW nieuw opgesteld vermogen. Naar verwachting kunnen deze 90 windturbines samen circa 1,9 miljard kWh per jaar opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt.

Om stroom naar het hoogspanningsnet - welke wordt opgewekt door de windturbines – te vervoeren, is een distributienet nodig. Van Gelder mag meewerken aan de realisatie van Windplan Groen.

Dat doen we in opdracht van Gesloten Distributie Systeem Groen B.V. voor wie we aan de slag gaan met de Work Package 2 Export Cables. Dit betekent dat we het distributienet aanleggen. Dat doen we middels een FIDIC Yellow Book contract. Dit is een internationale contractvorm welke te vergelijken is met een UAV-GC contract.

Total Cost of Ownership

In samenspraak met onze opdrachtgever en stakeholders is het kabeltracé optimaal ingepast in de omgeving. We hebben de optimale keuze gemaakt in het type kabel dat we toepassen op basis van de ‘Total Cost of Ownership’. Hierin vergelijken we de investeringskosten, levensduur en het rendement van de kabel. Dit doen we om voor het project én de opdrachtgever een kabel met het meeste rendement te selecteren.

Integrale aanpak

Het ontwerp, de werkplannen en de realisatie van de gestuurde boringen wordt door onze eigen boorafdeling verzorgd. Onze Infra Service-afdeling draagt zorg voor het realiseren van de mof-verbindingen tussen de kabels en het maken van de aansluitingen in de stations. Van Gelder Telecom neemt vervolgens de dataverbindingen voor haar rekening.

Ploegmethode

Voor dit project gaan we over een lengte van veertig kilometer drie stroomkabels en een datakabel inploegen. Dit doen we op een diepte van 1,80 meter beneden het maaiveld. Het inploegen van de kabels duurt slechts twee maanden. Twee kilometer leggen we in een open ontgraving aan. Voordelen van deze ploegmethode ten opzicht van een open ontgraving is:

 • Korte bouwtijd: we kunnen het project met minder materieel en daarmee brandstof realiseren. Hiermee beperken we de CO2- en stikstofuitstoot;
 • De grondlagen blijven tijdens het ploegen op dezelfde plek, waardoor de structuur van de landbouwgrond intact blijft;
 • De benodigde werkstrook op de agrarische gronden is gereduceerd tot circa vijftien meter. Dat betekend minder gewasschade voor de boeren;
 • Bemaling is niet nodig;
 • De hinder, welke perceeleigenaren en de omgeving ondervinden, is door de korte bouwtijd tot een minimum beperkt.

Facts

Tijdens dit project maken we flink wat kilometers en gestuurde boringen:

 • 142 kilometer MS-kabels leveren en aanbrengen;
 • 34 gestuurde boringen met een totale lengte van 4700m1;
 • 43 kilometer aan dataverbindingen;
 • 40 kilometer tracé aanbrengen middels de ploegmethode;
 • 2 kilometer open ontgravingen.