Treinbeveiliging vervanging

Treinbeveiliging Vervanging TBV Zutphen – Deventer

Treinbeveiliging vervanging TBV Zutphen – Deventer

Van Gelder Rail gaat de treinbeveiliging installatie op het traject Zutphen – Deventer vervangen. De huidige systemen hebben bijna het einde van hun technische levensduur bereikt. Aangezien de uitrol van ERTMS (European Rail Traffic Management System) niet in de nabije toekomst op dit baanvlak gaat gebeuren, zorgt Van Gelder Rail voor een tussenoplossing zodat een veilige en betrouwbare treindienst gegarandeerd kan blijven.

Werkzaamheden

Van Gelder Rail is verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie van dit vervangingsproject. De te vervangen treinbeveiligingsinstallatie bestaat onder meer uit relaiskasten, seinen, railspoelen en de bijbehorende kabels en leidingen. Daarnaast is het familiebedrijf verantwoordelijk voor het verwijderen en inbouwen van ES-lassen/passtukken, het leveren en aansluiten van HS-kasten en SMIK en bijbehorende telecom-werkzaamheden. Een multidisciplinair project dat Van Gelder Rail op het lijf is geschreven.

Deventer - Zutphen - Deventer

In Nederland zijn de Betuweroute, HSL, Hanzelijn en het spoor tussen Amsterdam en Utrecht al voorzien van ERTMS. In de komende jaren wordt ERTMS op meerdere plekken aangelegd. Met ERTMS kan treinreizen een van de meest duurzame manieren van vervoer worden in Europa. De eerste baanvakken worden in de periode 2023-2030 omgebouwd. De landelijke invoering moet 2050 gereed zijn.

A16 Zwijndrecht

Groot Variabel Onderhoud West Nederland Zuid 2020 – 2021

Aannemingsmaatschappij Van Gelder werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan het Groot Variabel Onderhoud West Nederland Zuid. Het onderhoud aan asfalt en diverse kunstwerken, zorgt ervoor dat het hoofdwegennet in goede conditie blijft.

Het onderhoud in West Nederland Zuid is verdeeld over twee percelen, namelijk onderhoud aan het hoofdwegennet en de kunstwerken binnen de regio. De twee percelen zijn daarnaast over twee aannemers onderverdeeld. Voor het perceel van Van Gelder gaat het hierbij om 11 wegvakken en 59 kunstwerken.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voeren we uit in 2020 en 2021 waarbij het werk grotendeels wordt uitgevoerd in vooraf vastgestelde weekend SLOT’s. Dat zijn er 11 in 2020 en 7 in 2021.

2020

 • A16 knooppunt Ridderkerk-Zuid – aansluiting N3
 • A20 knooppunt Terbregseplein – knooppunt Gouwe
 • A4 knooppunt Kethelplein – knooppunt Benelux
 • A16 aansluiting N3 – knooppunt Ridderkerk-Zuid
 • A20 toerit 11 Schiedam

2021

 • A13 knooppunt Kleinpolderplein – aansluiting Delft-Zuid (N470)
 • A20 knooppunt Westerlee – Vlaardingen-West
 • A15 knooppunt Gorinchem
 • A16 ’s Gravendeel – knooppunt Ridderkerk-Noord
 • A15 knooppunt Gorinchem – knooppunt Deil
 • A15 knooppunt Ridderkerk-Noord

Werkzaamheden vervroegd

Samen met de opdrachtgever hebben we gebruikgemaakt van de verkeersluwe periode tijdens de coronaperiode. Zo is een van de weekenden op de A16 twee weken eerder uitgevoerd. Zo konden wij tijdens het lange Hemelvaartsweekend de werkzaamheden uitvoeren.

De werkzaamheden aan de A20 toerit 11 worden ook vervroegd. De toerit stond namelijk gepland voor de zomer in 2021, maar wordt nu uitgevoerd in het najaar van 2020.

Best Value aanbesteding

Het Groot Variabel Onderhoud West Nederland Zuid is aan Van Gelder gegund volgens de Best Value aanbesteding. Eind 2019 zijn we gestart met de onderbouwingsfase die we succesvol hebben doorlopen. In januari 2020 is het werk definitief aan ons gegund. Bijzonder is dat we voor de derde keer het contract uitvoeren. In 2018 en 2019 mochten wij ook werkzaamheden uitvoeren voor het Groot Variabel Onderhoud (GVO) West Nederland Zuid.

Dat maakt het project voor omgevingsmanager Samantha van Soelen ook bijzonder: “Aannemingsmaatschappij Van Gelder had in 2019 de beste inschrijving voor beide percelen. Ook voor het contract 2020-2021 wist Van Gelder weer voor beide percelen de beste inschrijving in te dienen.” Samantha is betrokken bij het complete plaatje; van voorbereiding tot de daadwerkelijke uitvoering. “Deze ervaring neem ik straks ook weer mee naar werkzaamheden op de andere locaties van dit project. Geweldig om elke dag weer bij te leren in de praktijk”, zo geeft ze aan.

Integrale samenwerking

Naast de Aannemingsmaatschappij werken ook Van Gelder Verkeerstechniek en Van Gelder Rail mee aan dit project. Met het uitvoeren van deze werkzaamheden zorgen we er, samen met de opdrachtgever en de diverse Van Gelder disciplines, voor dat het verkeer veilig en vlot blijft rijden.

Elektrische buslaadvoorziening Zwolle

Bouwteam | Elektrische buslaadvoorziening gemeente Zwolle

Sinds eind 2020 rijden elektrische stads- en streekbussen door Zwolle. Daar heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder voor gezorgd in opdracht van de Gemeente Zwolle. Dit deden we door de aanleg van elektrische buslaadvoorzieningen.

Met deze elektrische buslaadvoorzieningen voldoet de Gemeente Zwolle aan emissievrij regionaal busvervoer. In 2025 moeten namelijk bussen zero emissie zijn en in 2030 zelfs alle rijdende bussen. De lucht op het busstation en in het stationsgebied blijft hierdoor schoon. Dit omdat bussen dan geen CO2-uitstoot meer hebben.

Bouwteamsamenstelling

De aanleg van de laadvoorzieningen op het busstation werd voorbereid in een bouwteamverband. Het bouwteam is een samenwerkingsverband waarin de deelnemers met behoud van ieders zelfstandigheid en verantwoordelijkheid samenwerken aan de voorbereiding van het project.

Werkzaamheden

Om de elektrische buslaadvoorzieningen te realiseren, bouwden we een nieuw inkoopstation voor de energievoorziening. Met diverse ruimtes voor de technische installaties zoals een middenspanningsverdeler en stroomverdeelinrichting naar de bussen. Daarnaast verzorgden we de voorbereiding op het busstation inclusief de mantelbuizen en een avegaarboring.

Integrale samenwerking

Als Van Gelder voerden wij ons werk vaak dicht op het spoor uit. Alle technische aspecten vanuit ondergrondse infra, werkten in de spooromgeving en installatiekennis bij hoogspanningsinstallaties vanuit Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken en Rail, kwamen samen met de civiele en procesmatige aanpak in het bouwteam vanuit de Aannemingsmaatschappij.

Volgens projectleider Jan Diepeveen kunnen we goed onder druk presteren. “Het was een uitdaging, want het totale tijdsbestek voor realisatie was heel kort zeker in combinatie met grote aantal stakeholders. Gelukkig hadden we in dit bouwteam te maken met korte lijnen en konden we snel schakelen. Het kwam dus helemaal goed.”

Met de aanleg van elektrische buslaadvoorzieningen voldoen we aan de wens én maken we de OV-knoop Zwolle aantrekkelijker.

Van Gelder Rail

Vervangen treinbeveiligingsinstallatie Roermond

Van Gelder Rail heeft in Roermond gewerkt aan de vernieuwing van de treinbeveiligingsinstallatie. Het project, ook wel Programma Vervangen Treinbeveiliging (PVT), werd uitgevoerd in opdracht van ProRail. De huidige installaties waren verouderd en werden daarom vervangen om zo storingen te voorkomen.

2-in-1

Het vernieuwen van de treinbeveiliging was een project van flinke omvang. Om alles in werking te brengen richtte Van Gelder Rail als onderaannemer van Movares Nederland B.V. een nieuw relaishuis in en pasten daarnaast in rechtstreekse opdracht van ProRail de beveiliging aan op het emplacement. Je kunt dit project eigenlijk zien als twee projecten in één. Daarbij kwamen alle specialisaties van Van Gelder Rail aan bod: treinbeveiliging, energievoorziening en ondergrondse infra.

Bij de uit te voeren werkzaamheden kun je denken aan: het leggen van kabels en leidingen, het leggen van kokers, het realiseren van stalenbrugkokers en spoor- en wegkruisingen, het saneren van oude buitenelementen en het vervangen van seinen en kasten.

Vervangen treinbeveiliging Roermond

Voorbereidingen

Voordat we begonnen met de uitvoering van het werk hebben we een aantal dingen voorbereid, zoals veiligheid, gezondheid en milieu. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van asbest in gebouwen en objecten, maar ook de aanwezigheid van de gevaarlijke stof Chroom-6. “Zo zijn alle seinpalen door ProRail onderzocht op de aanwezigheid van Chroom-6 in de coating. Op deze manier weten we precies waar speciale verwerking nodig is”, aldus Jos Cousin, hoofd bureau veiligheid bij Van Gelder Rail.

Daarnaast is er ook veel onderzoek verricht naar de zogenoemde NGCE, de Niet Gesprongen Conventionele Explosieven. Dit omdat uit historisch onderzoek bleek dat de werkomgeving zich in verdacht NGCE-gebied bevindt. “Dat onderzoek naar die niet gesprongen explosieven is met name gedaan bij de locaties waar boringen plaatsvinden in grond waar na de oorlog nog niemand in is geweest. Want je kunt je voorstellen dat in de grond waar al wel in is geroerd, dus waar al kabels en leidingen liggen van na de oorlog, het risico op het vinden van explosieven een stuk minder groot is. Vooralsnog zijn we nog nergens op iets gestuit.”

In november 2019 werd de nieuwe treinbeveiligingsinstallatie in dienst gesteld.

Van Gelder Rail

Verbeteren veiligheid en doorstroming spoorwegovergangen

In opdracht van ProRail heeft Van Gelder Rail gewerkt aan het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Dit hield in dat we overwegen veiliger maakten en de doorstroming op spoorwegen verbeterden. ProRail heeft de wens om overwegen veiliger te maken zodat het aantal incidenten of de kans daarop vermindert.

Diverse maatregelen

Bij het verbeteren en veiliger maken van de spoorwegovergangen kun je denken aan diverse maatregelen. Vanuit het raamcontract was een aantal categorieën gedefinieerd:

 • Bebording, bevloering, hangwerken en belijning
  Civieltechnische maatregelen, waarbij geen beveiligingstechnische maatregelen plaatsvinden.
 • Reconstructie van de overweg voor wegverkeer
  Het uitbreiden en/of wijzigen van de bestaande overwegconfiguratie met, naast civieltechnische maatregelen, ook beveiligingstechnische maatregelen. De bestaande overweginstallatie wordt uitgebreid door het mogelijk plaatsen van extra overwegtellers.
 • Verwijderen van een overweg
  Hiermee wordt bedoeld het cosmetisch- en beveiligingstechnisch verwijderen van een gelijkvloerse kruising.
 • Optimaliseren van de aansturing van de overweg
  Het optimaliseren van de huidige functionaliteit van de bestaande overwegconfiguratie. Fysiek worden er geen aanpassingen gedaan aan de lay-out  van de overwegen.
 • Verhogen beveiligingsniveau van een overweg ten behoeve van het wegverkeer
  Het uitbreiden van de bestaande overwegconfiguratie. De niet (actief) beveiligde overweg wordt voorzien van een overweginstallatie door het plaatsen van overwegstellers, aankondigingen enzovoort. Daarnaast wordt in veel gevallen het fysieke aspect van de bestaande overweg aangepast, waarbij onder andere de bevloeringsconstructie wijzigt of uitgebreid wordt.

Deze opdracht heeft Van Gelder Rail gegund gekregen op basis van een goede combinatie van prijs en kwaliteit. Voor de kwaliteitscomponent is in de aanbestedingsfase een Plan van Aanpak door Van Gelder ingediend. Van Gelder Rail is verantwoordelijk voor perceel Zuid.

Projecten

Onze werkzaamheden bestonden uit het ontwerpen en realiseren van projecten met betrekking tot de reconstructie van overwegen. In Goes hebben we de overweg aan de Buys Ballotstraat veiliger gemaakt. Voetgangers en fietsers hebben nu een vrijliggend fiets-/voetpad. Daarnaast hebben we de overweg aan de Groot Bollerweg in Blerick verbeterd. Hier zijn aan beide richtingen de fietspaden vrijliggend gemaakt. Tevens is hier een industriespoor binnen de overwegbomen aangebracht.

GVO West Nederland Zuid

Het project “Engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud aan het HWN WNZ 2019” was onderdeel van het onderhoudsprogramma van West Nederland Zuid. Het grondgebied van West Nederland Zuid wass opgedeeld in 2 districten, District Noord en District Zuid. In aanvulling op deze verdeling werd het project opgedeeld in Perceel 1 en Perceel 2. In navolging van het contract van 2018 heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder de beste Best Value aanbieding gedaan voor het contract voor 2019. Bijzonder hierbij was dat Aannemingsmaatschappij Van Gelder voor beide percelen de hoogste score wist te behalen. Met haar aanbieding heeft Van Gelder op perfecte wijze invulling weten te geven aan het beoogd eindresultaat en de projectdoelstellingen van Rijkswaterstaat. Conform de aanbesteding kwamen de inschrijvers in aanmerking voor gunning van één perceel. Voor Aannemingsmaatschappij Van Gelder werd dit perceel 1.

De scope van perceel 1 bevatte onderhoudswerkzaamheden aan 35 kunstwerken en 12 wegvakken. De werkzaamheden vonden grotendeels plaats in vooraf vastgestelde SLOT’s, totaal 9.

Best Value aanbesteding

Nadat het werk gegund was aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder is in november 2018 gestart met het doorlopen van de onderbouwingsfase. In een tijd van slechts zes weken is deze fase succesvol doorlopen en heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder formeel opdracht gekregen van Rijkswaterstaat om de werkzaamheden uit te voeren.

Het doel van de werkzaamheden is door de opdrachtgever geformuleerd in het onderstaande Beoogd Eindresultaat (BE):

Variabel onderhoud aan diverse assets in het hoofdwegennetwerk van de regio West Nederland Zuid, zodat de assets kunnen (blijven) voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het functioneren van het hoofdwegennetwerk. Het variabel onderhoud dient gerealiseerd en opgeleverd te worden in 2019.

In aanvulling op dit Beoogd Eindresultaat is er een drietal projectdoelstellingen geformuleerd die leidend zijn in de aanpak van de werkzaamheden:

 1. Advies in de voorbereiding over de optimale balans tussen de verschillende belangen per netwerkschakel;
 2. Een zo snel en efficiënt mogelijk proces voor het omgaan met afwijkingen;
 3. Een zo efficiënt mogelijk proces van overdracht en acceptatie van de areaalgegevens, op een zo vroeg mogelijk tijdstip en afgestemd op de behoefte.
Van Gelder Rail

Ombouw schakelstation Heerenveen

Van schakelstation naar onderstation

In opdracht van ProRail heeft Van Gelder Rail in Heerenveen gewerkt aan de ombouw van een schakelstation naar een onderstation (OS Heerenveen). De realisatie van het onderstation maakt het mogelijk om met meer treinen te rijden op het traject Zwolle - Leeuwarden. In juni 2018 zijn alle werkzaamheden afgerond.

Meer vermogen

Door de realisatie van het onderstation kan meer vermogen geleverd worden aan de 1500 Volt bovenleiding. Daardoor kunnen meer treinen tegelijk op het traject rijden. Om het onderstation te realiseren werd een compleet nieuw gebouw neergezet. Het bestaande schakelstation zal nadien worden gesloopt. Ook was het noodzakelijk om 20kV kabels te leggen van het onderstation Oudehaske van Liander, naar het onderstation van ProRail. Op dat tracé van 6,5 kilometer zijn drie gestuurde boringen nodig geweest. Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken heeft de gestuurde boringen verzorgd.

Erkenning

Voor hoofdaannemer Van Gelder Rail was OS Heerenveen een belangrijk project voor het verkrijgen van de Erkenning Energievoorziening (EV) van ProRail. Daarvoor waren al een aantal pilotprojecten succesvol uitgevoerd. Het project in Heerenveen vormde de laatste stap. Van Gelder Rail kreeg op 13 april officieel de erkenning en is nu één van de zes vaste spooraannemers voor ProRail om EV-werkzaamheden uit te voeren en kan zich daarmee verder ontwikkelen.

Geen overlast

De werkzaamheden bij het onderstation in Heerenveen en het spoor veroorzaken geen overlast voor de reizigers en de treinen. Langs het spoor wordt er gewerkt achter fysieke afscherming en voor het neerzetten van het nieuwe gebouw is het bouwterrein zo geplaatst dat de omgeving er geen last van heeft.

Van Gelder Rail

Delphi

In opdracht van ProRail voerden Van Gelder Rail en Van Gelder Telecom samen werkzaamheden uit in het Delphi-project. In een halfjaar werden, langs tachtig kilometer spoor, verbindingen aangelegd voor een nieuw glasvezelnetwerk. Dat nieuwe netwerk was nodig omdat het oude netwerk (ATM) aan vervanging toe was. Het ging om de trajecten Amsterdam Centraal - Utrecht Centraal en Heerhugowaard - Den Helder.

Samenwerking

Het Delphi-project was een echt combinatiewerk voor Van Gelder. Voor de tender bundelden beide werkmaatschappijen al hun krachten. Met groot succes. Op kwaliteitsgebied scoorde Van Gelder 96 punten, daar waar er 100 mogelijk waren. In het project waren VG Rail en VG Telecom verantwoordelijk voor de aanleg. VG Rail zorgde voor de aanleg van mantel- en multiductbuizen, Telecom mocht vervolgens de glasvezelkabels blazen en die afmonteren.

Complexiteit

Tijdens de aanleg van de mantel- en multiductbuizen kwam VG Rail zo'n 35 tot 40 gebouwen van ProRail tegen. Dat maakte het een complex project, omdat de buizen daar in- en uitgevoerd moesten worden. De buizen moesten in het gebouw boven de grond komen, zodat het desbetreffende gebouw ook aangesloten kon worden op het nieuwe glasvezelnetwerk. Daarnaast was VG Rail bij die gebouwen en op de rest van het traject afhankelijk van bestaande invoeren, kruisingen en kabelkokers. Konden die niet worden gebruikt, dan zouden daar andere oplossingen voor moeten worden gevonden binnen de gestelde tijd.

De reiziger had geen hinder

VG Rail en VG Telecom werkten dus een halfjaar aan tachtig kilometer spoor, maar daar heeft de treinreiziger geen last van gehad. Er werd gewerkt achter een fysieke afscherming, zodat de treinen gewoon konden blijven rijden. Op stations en emplacementen werd gewerkt in treinvrije periodes: 's nachts of in (langere) buitendienststellingen. Incidenteel moest er een perron worden opengebroken omdat het bestaande tracé daar lag.

Van Gelder Rail

Herinrichting stationsgebied Doetinchem

Het project Herinrichting stationsgebied Doetinchem was door ProRail aanbesteed omdat de toenmalige situatie werd gevormd door deels verouderde en versleten infra-elementen die ook niet meer voldeden aan de gewenste functie.

Doelstelling was om het eilandperron van Doetinchem te verbreden ten behoeve van meer transfercapaciteit. Tevens is er extra opstelcapaciteit gecreëerd. De dienstregeling van de treinen Winterswijk-Arnhem had op het traject tussen de kruisingsstations Wehl en Terborg weinig tot geen speling. Om het doorgeven van vertraging als gevolg van storingen te voorkomen werd in dit project de rijtijd tussen Terborg en Wehl verkort middels het verhogen van de snelheid.

In opdracht van VolkerRail verzorgde Van Gelder Rail de uitvoeringswerkzaamheden op het gebied van treinbeveiliging-, kabels- en leidingen en energievoorziening, ten behoeve van de herinrichting van het stationsgebied Doetinchem.

Het project startte in maart 2016. Tijdens een negendaagse buitendienststelling werd eind augustus 2016 de omvangrijke ombouw uitgevoerd en de nieuwe situatie in dienst gesteld. Eind december 2016 werd het project afgerond.

Van Gelder Rail

Treinbeveiliging Hoekse Lijn

Van Gelder Rail verzorgde, in opdracht en naar ontwerp van Bombardier, het aanleggen van het complete treinbeveiligingssysteem. Dit ten aanzien van de ombouw van de Hoekse Lijn naar light rail.

De doelstelling van dit project was het ombouwen van de normale spoorlijn naar light rail en koppeling aan het metronetwerk van RET. Dit ging om het spoortracé van de Hoekse Lijn tussen Schiedam-Centrum en het station Hoek van Holland Strand. Het project doorkruiste Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland. De Hoekse Lijn biedt reizigers een veilige, aantrekkelijke en vlotte reis.

Daarnaast is het voor enkele bedrijven langs het de Hoekse Lijn van belang dat zij hun goederen over het spoor kunnen vervoeren. Daarom is gemengd verkeer mogelijk, zowel goederentreinen als metro. Een unicum voor Nederland. Het traject was onderdeel van het netwerk van ProRail en is nu onderdeel van het Rotterdamse metronetwerk en wordt beheerd door RET (Rotterdams Elektrische Tram).

Werkzaamheden

Van Gelder Rail heeft een groot aantal overwegen aangepast. Daarnaast zijn negen nieuwe technische ruimtes (REB) geplaatst en aangesloten, inclusief fundatie en intern kabelwerk. Verder is alle baanapparatuur geplaatst, aangesloten en getest, voor zowel de sporen als de wissels.

Bijzonder schilderwerk Onderstation Amersfoort

Vanuit ProRail is de vraag gekomen om NVW-maatregelen te treffen ten aanzien van het uitvoeren van een bijzonder schilderwerk voor het onderstation Amersfoort inclusief het naastgelegen tankgebouwtje. 

Gezien de staat van beide gebouwen werd ervoor gekozen om de gebouwen door een (graffiti) artiest te laten beschilderen, om de gebouwen zodoende op te laten gaan in de omgeving. Van Gelder Rail is een door ProRail erkend Werkplek Beveiligingsbedrijf en kan voor haar eigen werkzaamheden, maar ook voor derden alle maatregelen verzorgen die nodig zijn om veilig te kunnen werken. 

In dat kader is opdrachtgever ProRail zeer tevreden met de bijdrage die wij hebben kunnen leveren aan dit onalledaagse project.

Van Gelder Rail

Vervangen TPRB door PRL voor Friesland Noord

Voor ProRail heeft Van Gelder Rail, in opdracht van hoofdaannemer Movares, de TPRB vervangen door een PRL. ProRail wenste dat dit vervangen werd, zodat de baanvakken Leeuwarden - Stavoren en Leeuwarden - Harlingen Haven worden bediend. Ook zodat er een betere reactie is en meer overzicht en sturing bij incidenten. Door deze verandering is de veiligheid verhoogd.

TPRB staat voor Ter Plaatse Bediende Relais Beveiliging. In het kort houdt dit in dat de machinist de rijweg instelt. Er is geen centrale sturing en daarnaast is er weinig informatie beschikbaar bij storingen. PRL staat voor Procesleiding. Hiermee worden seinen en wissels bediend en zijn rijwegen in te stellen voor treinen. Hierdoor komen treinen op tijd en gebeuren er geen incidenten. Daarnaast helpt PRL de treindienstleider het signaleren van storingen.

Werkzaamheden

Het werk bestond uit het volledig aanpassen van de treinbeveiliging, het ombouwen van vijf overwegpaden op perrons van onbewaakt naar bewaakt, inclusief de bijbehorende werkzaamheden aan kabels- en leidingen en energievoorziening. Daarnaast zijn er civiele werkzaamheden uitgevoerd op de perrons zelf.