Goede mobiliteit zorgt voor een vlotte doorstroming

We staan er misschien niet altijd bij stil, maar mobiliteit is een zeer belangrijke voorwaarde voor welvaart en welzijn in Nederland. We moeten in beweging blijven. Of het nu gaat om een betere doorstroming in de Randstad of het ontsluiten van regio’s met greenfieldwegen; er is veel te doen.

Aanleg, reconstructie en onderhoud

Om die mobiliteit op pijl te houden, zorgt Aannemingsmaatschappij Van Gelder voor de realisatie en het onderhoud van wegen. Een belangrijk specialisme. Dan gaat het niet alleen om het asfalteren, maar ook om de ontwikkeling en productie van asfalt voor alle mogelijk toepassingen. In het hele land verwerken onze vakmensen dat vervolgens bij de aanleg en het onderhoud van rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke straten en wegen.

Daarnaast voeren wij reconstructies uit aan het hoofdwegennet en verkeersknooppunten. We leggen dus niet alleen de wegen aan, we laten ze ook veilig en duurzaam functioneren.

Integraal werken

Als pure specialist in infrastructuur heeft Van Gelder alles in huis om opdrachtgevers compleet te kunnen ontzorgen. In samenwerking met de Van Gelder werkmaatschappijen en vertrouwde externe partners staan wij voor de integrale aanpak van projecten:

Wij zorgen voor totaaloplossingen, inclusief de bouw van kunstwerken zoals bruggen, tunnels, viaducten en aquaducten. Van Gelder heeft ervaring met vrijwel alle traditionele en nieuwe contractvormen.

Opdrachtgevers kunnen daarnaast rekenen op goed doordachte bijdragen als het gaat om bijvoorbeeld:

  • Risicomanagement
  • Veiligheid en veilig werken
  • Duurzaamheid
  • Omgevingsmanagement

Duurzaam asfalt

Van Gelder ontwikkelt en produceert zelf de innovatieve asfaltsoorten waarmee wordt gewerkt. Daarbij is rijcomfort, geluidsreductie en levensduurverlenging heel belangrijk. Voorbeelden daarvan zijn RZOAB en Circufalt. Bij die asfaltsoorten wordt er veel materiaal hergebruikt en dat is zeer wenselijk in het kader van duurzaamheid. Bij RZOAB gaat het om 50% hergebruik van asfalt, bij Circufalt om 98% hergebruik van materiaal.

Al het asfalt produceren we zelf, onder andere in Tiel, waar de duurzaamste asfaltcentrale van Nederland staat. Meer informatie daarover is te vinden onder Asfaltproductie.