Planmatig onderhoud bepalend voor gebruiksduur

De beschikbaarheid van boven- en ondergrondse infrastructuur vraagt om een doordacht ontwerp en advies: niet alleen goede engineering en de realisatie bepalen de gebruiksduur, vooral het beheer en onderhoud. Duurzaam planmatig onderhoud is van essentieel belang voor het functioneren van infrastructuur op lange termijn. Zo behouden jouw investeringen in wegen, openbare ruimte, het spoor en netwerken en installaties voor energie, water en data hun maximale waarde. En blijven gebruikers verzekerd van een veilig en probleemloos gebruik.

Beschikbaarheid en leveringszekerheid

Onderhoud is een belangrijk specialisme van Van Gelder. Voor veel opdrachtgevers verzorgen wij gepland en ongepland onderhoud en reparaties bij storingen en calamiteiten. Zo borg je de belangrijke 24/7 beschikbaarheid en leveringszekerheid, zonder het werk en de (kostbare) organisatie die daarvoor nodig is. Onze storingsdiensten zijn dag en nacht bereikbaar via een centraal telefoonnummer.

Netwerk van regionale vestigingen

Met ons netwerk van regionale vestigingen zijn we actief in heel Nederland. Bij Van Gelder beschikken we over ruim voldoende mankracht, technische kennis en vaardigheden, ervaring en gereedschappen en materieel om alle vormen van onderhoud aan infrastructuur voor onze rekening te nemen.

We doen dat op basis van de gangbare samenwerkings­overeenkomsten en contracten, waaronder Service Level Agreements (SLA’s).