Focus op veilige betrouwbaarheid

Zonder gas, elektriciteit en water staat alles stil. Het zijn de eerste levensbehoeften van onze hoogontwikkelde, op fijnmazige netwerken gebaseerde maatschappij. Huishoudens en bedrijven moeten er altijd en overal over kunnen beschikken.

Borgen van leveringszekerheid

Het engineeren, realiseren en onderhouden van 100% betrouwbare en veilige netwerken en installaties vergt veel know-how en vakmanschap. Van Gelder heeft dit specialisme al 100 jaar in de vingers. Veel overheden, nutsbedrijven, zorginstellingen en bedrijven in de industrie, ICT (datacenters) en tuinbouwsector vertrouwen hun netwerken, installaties en rioleringstelsels aan ons toe.

Typische Van Gelder-specialismen

Nieuwe aanleg en vervanging van:

 • transportleidingen voor water, gas en warmte
 • kabelverbindingen voor hoogspanning, middenspanning en signalering
 • distributienetten (kabels en leidingen) voor elektriciteit, gas en water
 • klein(huisaansluitingen)- en grootverbruik installaties voor elektriciteit, gas en water
 • rioleringsystemen variërend van een huisaansluiting tot grote transportriolen van meer dan 2 meter doorsnee
 • laag, midden en hoogspanningsinstallaties (1-50kV en 50-380kV)
 • sleufloze technieken/gestuurde boringen

Specialistische diensten:

 • 24/7 consignatiedienst
 • meetdienst
 • NEN3140/3840-keuringen
 • CCTV en toegangscontrole
 • Gyroscopische-nametingen van ondergrondse leidingstelsels
 • micro-/ministop en flowstop (tijdelijk afsluiten van leidingsystemen zonder leveringsonderbreking)
 • ondergrondse gaslekdetectie

Proactief meedenken over beste opties

Onze ervaren energie, water, ICT- en KAM-specialisten denken proactief met u mee over opties die uw ketens en processen naar het gewenste niveau tillen. Praktische uitvoerbaarheid staat daarbij voorop. Uw systeem moet immers vooral veilig en probleemloos functioneren.

Goed samenwerken in harmonie met stakeholders

Projectgericht samenwerken in harmonie met omwonenden en andere stakeholders is al even cruciaal, zeker bij multidisciplinaire projecten in hindergevoelige omgevingen. Jaarlijks sluiten we zo'n 35.000 huishoudens aan op gas, water, elektra en riolering. In de wijken zijn wij uw voelhorens en ambassadeurs. Zo weten we precies wat er speelt en kunnen we onze werkzaamheden afstemmen op de wensen van uw klanten. Gevolg: minder klachten en een hoge klanttevredenheid.

Hinder tot minimum beperken

De hinder van ons werk beperken we tot een minimum. Hiertoe werken we snel en efficiënt in één werkgang en overleggen we tijdig met overheden, nutsbedrijven en omwonenden. De omgeving ontzien we ook door wegen, spoorlijnen en waterwegen en andere obstakels te doorkruisen met hinderarme sleufloze technieken, zoals HDD-boringen, open-frontboringen, pneumatisch persingen.

Leveringszekerheid met innovatieve technieken

Doordat het onderbreken van energie en watervoorziening niet altijd mogelijk is en is continuering van uw bedrijfsproces een must kan zijn, bied van gelder innovatieve oplossingen om de leveringszekerheid te borgen:

 • Synchrone noodstroom voorzieningen
 • Bypas technieken voor leidingensystemen ¾” tot 48”

Wat kunnen wij voor ú doen?

Picture of Barry Bulder

+31 (0)525 659888

Barry Bulder