Voor een moderne en leefbare omgeving

De openbare ruimte is van ons allemaal. We brengen er heel wat tijd door. Logisch dus dat we hoge eisen stellen aan de kwaliteit ervan. Als specialist in boven- en ondergrondse infrastructuur is voor Van Gelder de openbare ruimte één van de belangrijkste werkgebieden. Daarbij kan het gaan om relatief kleine regionale werken, maar ook om de grote binnenstedelijke projecten.

Die complexe binnenstedelijke projecten kunnen we sinds juli 2018 nog beter zelfstandig uitvoeren doordat we Van den Heuvel Infra hebben overgenomen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in lightrail, een belangrijk onderdeel voor het op pijl houden van de mobiliteit in de grote steden.

Ontwerp, inrichting, beheer en onderhoud

Wij zijn actief in ontwerp, inrichting, beheer en onderhoud van onder meer openbaar vervoer voorzieningen, fiets- en voetpaden, parkeerterreinen, pleinen en stads- en recreatieparken. Ook het bouw- en woonrijp maken van toekomstige woonwijken en bedrijfsterreinen is voor ons dagelijks werk.

Gebouw Openbare Ruimte

Partner van de samenleving

Van Gelder is partner van gemeentelijke beleidsmakers, diensthoofden, gebiedsregisseurs, beheerders, projectmanagers, landschapsarchitecten, ontwerpers, stedenbouwkundigen en adviseurs. Samen ontwikkelen en realiseren wij een moderne en leefbare omgeving voor bewoners en gebruikers. Voor de samenleving. Wij brengen grote ervaring en vakmanschap in bij het ontwikkelen van oplossingsrichtingen. In het ontwerp, bij de uitvoering, maar vooral ook in de onderhoud- en beheerfase.

Integraal werken

Projecten voor de openbare ruimte kunnen we als Van Gelder vaak geheel zelfstandig uitvoeren. Als pure specialist in infrastructuur en openbare ruimte hebben we alles in huis om opdrachtgevers compleet te kunnen ontzorgen:

  • Concept, ontwerp en advies
  • Grondverzet
  • Realisatie
  • Installaties
  • Beheer en onderhoud

Opdrachtgevers kunnen daarnaast rekenen op goed doordachte bijdragen op aspecten als:

  • Risicomanagement
  • Veiligheid en veilig werken
  • Duurzaamheid
  • Omgevingsmanagement

Waar nuttig en wenselijk werken we uiteraard ook met externe partners samen. In die combinaties zijn partijen goed op elkaar ingespeeld en trouw aan elkaar. Zo worden de gezamenlijk opgedane ervaringen meegenomen naar volgende projecten. Van Gelder heeft ervaring met vrijwel alle traditionele en nieuwe contractvormen.