Vol nieuwe energie samen sterk richting de toekomst

In weinig sectoren ligt de lat zo hoog als bij het spoor. Daarom worden spoorwerken alleen toevertrouwd aan hooggekwalificeerde specialisten in railtechniek. Bedrijven die op het vereiste kwaliteits- en veiligheidsniveau kunnen werken en in elke fase deskundig, vakkundig, nauwgezet en tijdig het juiste doen. Van Gelder maakt deel uit van die selecte groep specialisten.

Veiligheid als rode draad

Veilig werken loopt als een rode draad door de hele Van Gelder-organisatie. Als erkend werkplekbeveiligingsbedrijf volgen we de door ProRail vereiste procedures en protocollen tot op de komma. Met onze grondige voorbereiding borgen we een efficiënt en foutloos uitvoeringsproces en voorkomen we onverwachte problemen tijdens het werk. Vervolgens treffen we de juiste maatregelen die u, ons en onze projectpartners verzekeren van een 100% veilige werkplek.

Testen, checken en nog eens testen

Veiligheid schuilt ook in de kwaliteit van ons werk. Elke systeemonderdeel wordt nauwgezet getest, gecheckt en nog eens getest voordat we het overdragen, of het nu gaat om een spoorwegovergang, een ATBvv- of ERTMS-treinbeveiligingssysteem of de voeding voor een bovenleiding. Zo weet u zeker dat de treinen na ons werk (weer) veilig van het traject gebruik kunnen maken.

Obstakels doorkruisen met boringen

Obstakels doorkruisen we steeds vaker met geavanceerde horizontaal gestuurde (HDD-)boortechnieken en gecertificeerde boortechnieken als raketboringen, impressorboringen, gestuurde boringen en avegaar-/persboringen.

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen

Inspelend op moderne contractvormen (UAVgc en D&C) en nieuwe ontwikkelingen als ERTMS-beveiliging en hogere spanningen op de bovenleidingen (van 1500 naar 3000 volt), passen we onze organisatie en dienstverlening voortdurend aan op veranderende eisen en wensen.

Erkenningen en certificaten

Alle werkzaamheden voeren we uit volgens de geldende NVW- en VWS-eisen. Van Gelder Rail is door ProRail erkend als boorbedrijf en kabel- en spooraannemer. Tevens beschikt Van Gelder Rail over de erkenning voor treinbeveiliging en energievoorziening, zodat we u ook op het gebied van voeding voor bijvoorbeeld bovenleidingen, (schakel-)onderstations, installaties, treinbeveiliging en telecom volledig kunnen ontzorgen.

Op de Veiligheidsladder NEN staan we op trede 4.

Wat kunnen wij voor ú doen?

Picture of Richard de Vries

+31 (0)38 44431422

Richard de Vries