Bouwrijp maken Oranjewijk Urk van start

Vrijdag 11 november 2016 zijn officieel de werkzaamheden gestart voor het bouwrijpmaken van Oranjewijk fase II op Urk. Met het onthullen van het bouwbord aan het begin van de Oranjewijk door wethouder Gerrit Post is begonnen met de aanleg van 2e fase van de Oranjewijk. Michiel Vinckers, projectleider van het werk, heeft wethouder Gerrit Post geassisteerd het de openingshandeling.

Eerder in de week zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken gestart. Er is een tijdelijke bypass aangelegd, waardoor het bouwverkeer gebruik kan blijven maken van de belangrijkste doorgaande route. Vervolgens wordt gewerkt aan de aanleg van onder andere nutsvoorzieningen en riolering. Begin 2017 kan in het eerste deel van de Oranjewijk gebouwd gaan worden. In het voorjaar van 2017 worden de resterende werkzaamheden uitgevoerd. Er wordt ongeveer totaal 65.000 m3 grond verzet.

Duurzaamheid
Evenals in de 1e fase van de Oranjewijk speelt ook in fase II duurzaamheid een belangrijke rol. Ook hier wordt waterpasserende verharding toegepast en wordt hemelwater afgevoerd naar de omringende watergangen. Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft inmiddels op meerdere plaatsen op Urk waterpasserende bestrating aangelegd, waardoor schoon regenwater niet meer onnodig afgevoerd wordt naar de rioolwaterzuivering

.foto-onthulling-bouwbord-oranjewijk-urk

bouwbord-brm-oranjewijk-urk