Veiligheid in de keten

Veilig werken doen we niet alleen, daar hebben we onze onderaannemers en leveranciers hard bij nodig. We streven naar inbreng van kennis en kunde, zo vroeg mogelijk in het proces. Maar ook naar actieve betrokkenheid op de bouwplaats. Om hier invulling aan te geven, organiseert Van Gelder Veiligheids Relatiedagen en veiligheidsoverleggen én delen wij ook graag ervaringen op het gebied van veiligheid. Dit doen we interactief met onze toolboxen en veiligheidsjournaals waarin actuele veiligheidsonderwerpen en thema's gedeeld worden. Daarnaast vinden we het belangrijk om samen werkplekinspecties en veiligheidsobservaties uit te voeren om zodoende gezamenlijk het beeld en de visie op veiligheid aan te scherpen.