Veilige en goede doorstroming

Alle installaties die het verkeer regelen worden verkeersregelinstallaties genoemd, afgekort VRI. Het is een verzameling van losse elementen die samen zorgen voor de regulatie van het verkeer op drukke plekken of moeilijke kruispunten. Voorbeelden van VRI zijn verkeerslichten (of stoplichten), voertuigdetectoren en het systeem dat het verkeer reguleert. Dit zorgt voor meer veiligheid, inpasbaarheid en een goede doorstroming van het verkeer. Dit betreft bijvoorbeeld het verkeer voor auto’s, fietsers en wandelaars. Dit is essentieel omdat het wegennetwerk in Nederland nauw verbonden is met de samenleving en de economie. 

Verkeersregelinstallaties door Van Gelder

Van Gelder reguleert regelmatig projecten om de doorstroom van het verkeer te bevorderen. Deze klussen zijn voor ons van grote waarde. Het gaat immers om de veiligheid van de burgers. De verbeteringen worden veelal gerealiseerd door het vervangen van bepaalde verkeersregelingsinstallaties-elementen. Dit wordt gedaan in verschillende fasen. Allereerst wordt er een greppel afgegraven voor de nieuwe kabels en de detectielussen. Deze lussen zijn van koperdraad waardoor ze met behulp van elektriciteit een voertuig snel kunnen waarnemen. Als laatste kunnen de verkeersmasten geplaatst worden en kan alles in bedrijf genomen worden. 

In 2020 realiseerde Van Gelder grote VRI projecten in onder andere Breda en Zevenaar. De komende periode wordt er gewerkt aan projecten op het Hofplein en de Coolsingel in Rotterdam. Onderdelen die onder Verkeersregelingsinstallaties (VRI) vallen kunnen ook los van elkaar georganiseerd worden. Zo kunnen elementen snel en flexibel vervangen of aangepast worden. Iedere project heeft een andere uitdaging die wij niet uit de weg gaan. Zo dragen we bij aan een goede doorstroming!