Bouwrijp maken AZC Hardenberg

Project Info

 • Categorie

  Asfalt & Wegen

 • Opdrachtgever

  COA

 • Type project

  UAV

 • Projectomvang

  € 725.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  april - oktober 2016

Terrein AZC Hardenberg bouw- en woonrijp gemaakt door Van Gelder

In opdracht van het COA maakt Aannemingsmaatschappij Van Gelder het terrein voor het toekomstige AZC in Hardenberg geschikt voor toekomstige bewoning. 

Bouwrijp maken
De locatie voor het AZC in Hardenberg was tot voor kort een weiland. Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden, is in eerste instantie het rioleringsstelsel op het terrein gelegd. Gelijktijdig zijn ook de kabels en leidingen voor de andere nutsvoorzieningen (electra, gas, water) aangebracht. 

Plaatsen units
In totaal worden er 7 units geplaatst op het terrein. De 2 units die het dichtst bij de Jachthuisweg staan, worden gebruikt als dienstgebouw, voor kantoren of overige diensten. De 5 units die daarachter worden geplaatst, gaan fungeren als woongebouw. In de zuidoosthoek van het terrein wordt een unit geplaatst die dienst gaat doen als schoolgebouw. 

Inrichten terrein
Na het plaatsen van de units, is Van Gelder verdergegaan met het inrichten van het terrein. In de periode tot oktober worden de definitieve wegen, paden en parkeerterreinen aangelegd en wordt beplanting aangebracht.  Als laatste worden de sport- en speelvoorzieningen gemaakt en wordt straatmeubilair zoals verlichting of bewegwijzering geplaatst.

Verkeersmaatregelen
Van Gelder werkt ook in de omgeving van het azc Hardenberg. In de Jachthuisweg zijn twee drempels gemaakt ter plaatse van het azc: ter hoogte van de inrit van het terrein en op de plek waar een voetgangersoversteekplaats wordt aangelegd. Er wordt op korte termijn een start gemaakt met de aanleg van het voetpad vanaf het azc tot aan de rotonde Jachthuisweg/Haardijk.

woonrijp-maken-azc-3 woonrijp-maken-azc-2 woonrijp-maken-azc-1

 

Picture of Paulien Bisschop

Omgevingsmanager

+31 (0)6 83282822

Paulien Bisschop