Samen werken aan de toekomst van het spoor

Hogere veiligheidseisen, nieuwe beveiligingssystemen, hogere spanningen, nieuwe contractvormen ... de ontwikkelingen in de spoorwegmarkt gaan snel. Maar niet te snel voor Van Gelder Rail. Integendeel, op de belangrijke toekomstige ontwikkelingen hebben wij onze organisatie al ingericht, zodat we er klaar voor zijn zodra ze straks actueel zijn.

Veilig werken als topprioriteit

Veilig werken is uiteraard topprioriteit. Alle werkzaamheden voeren we uit volgens de geldende NVW- (Normkader Veilig Werken) en VVW- (Voorschriften Veilig Werken) eisen. Van Gelder Rail is door ProRail erkend als Kabelaannemer, spooraannemer voor TreinBeveiliging. Ook is Van Gelder Rail een gecertificeerd WerkplekBeveiligingbedrijf (WPB). Op de Veiligheidsladder NEN staan we trede 4.

Hinderarm doorkruisen met boringen

Obstakels als spoorwegen, waterwegen en natuurgebieden doorkruisen we steeds vaker met geavanceerde horizontaal gestuurde (HDD-)boortechnieken. Met deze hinderarme technologie plaatsen we buizen van uiteenlopende diameters zeer nauwkeurig op hun plek, zonder het (trein)verkeer te hinderen. Waar nodig passen we ook andere gecertificeerde boortechnieken toe, zoals impressorboringen en avegaar-/persboringen. Bij grotere boringen werken we hiervoor samen met onze collega's binnen Van Gelder infra techniek.

Inspelen op veranderende voedingseisen

Van Gelder Rail was al erkend als kabelaannemer, TreinBeveiliging en WerkplekBeveiliging. Met onze erkenning als EnergieVoorzienings-aannemer op het spoor (medio juni 2016) spelen we in op toekomstige ontwikkelingen in de energievoorzieningen en het ERTMS-TreinBeveiligingssysteem, die elk weer nieuwe, hogere eisen stellen.

Compleet dienstverleningspakket voor het spoor

Als erkende spooraannemer biedt Van Gelder Rail een compleet uitvoeringspakket voor projecten in en rond het spoor, waaronder:

 • Projectmanagement
 • Omgevingsmanagement
 • Kabels en leidingen (Voedingen-, Beveiliging-, Telecomkabels)
 • Energievoorzieningen
 • TreinBeveiliging (Treindetectie en –Beïnvloeding)
 • Telecom (Koper en Glasvezel)
 • Wisselverwarming
 • Verlichting
 • Montage hoog- en middenspanning
 • NVW (spoorwegveiligheid) en VVW
 • Spoorboringen
 • Constructies werkzaamheden
 • Grondwerk, drainage en afwatering
 • Perronwerkzaamheden