Integraal werken op Prinses Ariane Windpark

‘Hoe meer verantwoordelijkheid we krijgen, hoe beter het gaat’

Ga kijken hoe we als één gezicht kunnen optreden naar de opdrachtgever. Hoe we als Van Gelder zo integraal mogelijk het grootste windpark op land kunnen bouwen in de Wieringermeer. Dat was de taak voor Berend Haaijer, projectmanager bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder, afdeling Integrale Projecten.

Haaijer pakte na de tenderfase het prestigieuze project op, samen met Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (VGKLM) en Van Gelder Telecom (VGTEL). In dit project werkten ze samen en waren ze onder andere verantwoordelijk voor de realisatie van de parkwegen, kraanopstel plaatsen, voor het leveren en aanleggen van de parkbekabeling inclusief inkoopstations en voor de glasvezelverbindingen. Naast Van Gelder zijn ook de nevenaannemers, molenbouwer en fundatiebouwer werkzaam voor de realisatie van het windmolenpark met de prachtige naam Prinses Ariane Windpark.

Het resultaat? In opdracht van Vattenfall werd door Van Gelder meegewerkt aan een van de grootste wind op land projecten van Europa: Windpark Wieringermeer. De hoeveelheid stroom die de 82 windmolens van het park gaan opwekken komt overeen met het verbruik van liefst 370.000 huishoudens.

Alles in huis

“Van Gelder zet in op duurzaamheid en ontwikkelt zich in de energietransitie. Mede daarom wil de directie graag meer doen in de windindustrie.” Berend Haaijer vertelt het met enige trots. “Het integrale werken komt bij dit soort werken perfect tot zijn recht, want wij hebben alles in huis en de opdrachtgever heeft maar met één aanspreekpunt te maken: mij.” Haaijer lacht. Hij is dan ook een tevreden mens die trots is op het eindresultaat in de Wieringermeer. “Dit project toont bij uitstek hoe goed de samenwerking gaat tussen de verschillende werkmaatschappijen van Van Gelder.”

Teamgeest

Kelvin Bastiaan, projectmanager bij VGKLM, deelt die mening. “Sinds de start is er al als team geopereerd, zo is er gezamenlijk vanuit vestiging Almere getenderd. Dit was goed voor de teamgeest en dit is meegenomen naar de realisatiefase. Zodoende is er als één Van Gelder gewerkt met een gezamenlijk doel. Door deze manier van intensief samenwerken ontstaat er begrip voor elkaars belangen en wordt het werk echt integraal aangevlogen. En het mooiste is nog dat we van elkaar kunnen leren én geleerd hebben.”

Ontlasten

Haaijer is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor alle werkmaatschappijen van Van Gelder op het project. Voor de realisatie van het windpark krijgt hij de volledige ondersteuning van de directeuren van de werkmaatschappijen. “Van tevoren zijn er goede afspraken gemaakt en we zijn ontzettend open naar elkaar. Dit zijn de sleutels van het succes”, vertelt hij enthousiast. Voor Haaijer zijn de voordelen voor de opdrachtgever om met Van Gelder integraal te bouwen makkelijk op te sommen. “Zij hebben veel minder raakvlakken tussen partijen te coördineren. Alle raakvlakken omtrent wegen, kabels en glasvezel doen wij intern en daar hebben zij geen werk van. Daarmee ontlasten we hen enorm.”

Niemand de dupe

Daarnaast meent Haaijer dat het integraal werken ook veel ruis voorkomt. “Wanneer wordt samengewerkt met externe partijen, gebeurt het nogal eens dat bij raakvlakken naar elkaar wordt gekeken. Het staat in niemands contract en vaak is dan de opdrachtgever de dupe. Wanneer wij integraal aannemen, kunnen we elkaar de schuld niet geven, maar zorgen we er gewoon voor dat een raakvlak zo goed en snel mogelijk wordt afgehandeld. Het betreft dan de volledige verantwoordelijkheid van Van Gelder.”

Bahama’s

Juist door die verantwoordelijkheid op zich te nemen, weet Haaijer dat hij aan de voorkant heel goed de raakvlakken moet beschouwen en eventuele beheersmaatregelen moet calculeren. “Wij schatten in de voorbereiding zo goed mogelijk de kansen en risico’s in. Daardoor komen we niet voor verrassingen te staan. Eigenlijk willen we het liefst onze opdrachtgevers compleet ontzorgen. Als ze ons het hele park zouden geven om te realiseren, zou de opdrachtgever – bij wijze van spreken – op de Bahama’s kunnen zitten. Hoe meer opdrachten naar Van Gelder gaan, hoe minder zorgen zij hebben. Hoe meer verantwoordelijkheid we krijgen, hoe beter het gaat.”