Duurzame en innovatieve oplossingen

Van Gelder mag duurzaam experimenteren in de gemeente Nijmegen

‘Fijn dat opdrachtgevers openstaan voor innovaties en pilots’

In opdracht van de gemeente Nijmegen wordt door van Gelder asfaltonderhoud uitgevoerd aan diverse wegen binnen de gemeente. Van Gelder mag daarbij experimenteren met innovatieve en duurzame oplossingen, waaronder een nieuw soort asfaltmengsel en duurzame belijning. Deze innovatieve werkzaamheden wijken af van de raamovereenkomst, maar de gemeente staat open voor innovaties en stimuleert deze juist. “Een unieke kans om wegen te verduurzamen”, aldus projectcoördinator Steven Willemsen van Van Gelder.

In overleg met de gemeente Nijmegen wordt er ook participatie gedaan bij diverse stakeholders (buurtbewoners, wijkregisseurs, busmaatschappijen e.d.), zodat tijdens het asfaltonderhoud de wensen vanuit de buurt worden meegenomen

Duurzaam asfaltmengsel

Op de Griftdijk tussen Stationsstraat-Keizer Hendrik VI-singel brengt Van Gelder asfalt aan met de naam ‘AC11 surf met 60% PR’. Willemsen legt uit wat dit behelst. “Dit is een duurzamer mengsel t.o.v. het traditionele mengsel. Want 60% PR betekent dat er veel gerecycled steenslag wordt gebruikt van oud, verwijderd asfalt. Hierdoor hoeven grondstoffen niet uit het buitenland worden gehaald en/of gewonnen uit de groeve.”

Referenties

Tot op heden zijn er maar weinig referentiegegevens bekend. In de gemeente Nijmegen is alleen op de Malderburchtstraat – ook door van Gelder – een AC11 surf met 60% PR aangebracht, maar dit is een relatief rustige straat in Nijmegen. Willemsen: “De Griftdijk is juist een relatief drukke weg, met meer verkeersintensiteit. In de komende jaren kan dus beoordeeld worden hoe dit mengsel zich gedraagt qua levensduur en eventuele schadebeelden. Fantastisch dat we hier de kans krijgen om te experimenteren.”

Kwaliteitsbeheerder Jeroen de Cortie van de gemeente Nijmegen knikt instemmend. “Sinds enkele jaren wordt er steeds meer asfalt hergebruikt, ook in de deklagen. Voor deze AC11 surf zitten we nu op 60%. We streven natuurlijk naar 100% in de toekomst.”

Voorop in de markt

Van Gelder loopt graag voorop in de markt. Daarom wordt, in overleg met de gemeente Nijmegen en onderaannemer Multiline, op veel wegen koudplast belijning aangebracht. Dit wijkt af van het contract, dat traditionele thermo belijning aangeeft. Koudplast belijning heeft een langere levensduur, minder CO2-uitstoot bij productie en zorgt voor minder geluidsoverlast. “Koudplast belijning is duurder bij de aanleg. Maar door de restlevensduur is het juist weer goedkoper”, vertelt Willemsen. “Het verdient zichzelf terug.”

Duurzaam denken

Duurzaam asfalt én belijning zijn volgens Willemsen voor alle partijen interessant. “Van Gelder wil graag kwaliteit leveren en de opdrachtgever bedienen. Het leveren van kwaliteit is ook duurzaam denken. Door kwaliteit te leveren wordt nieuw onderhoud uitgesteld, waardoor er uiteindelijk minder kosten zijn voor de gemeenschap op lange termijn en CO2-uitstoot wordt gereduceerd. Daardoor wint ook het milieu. Beter kan toch niet?” Maar ook de gemeente Nijmegen ziet winst in de realisatie van duurzaam asfalt en belijning. De Cortie: “Naast minder CO2-uitstoot en meer hergebruik (minder nieuwe grondstoffen nodig) levert het uitstellen van onderhoud ook minder verkeersoverlast en dus een betere doorstroming op. Ook halen we overbodige verharding zo veel als mogelijk weg en proberen we kleine klussen zo veel als mogelijk te combineren om het aantal vervoersbewegingen te beperken.”

Openstaan

Volgens Willemsen is het heel belangrijk dat gemeenten meer openstaan voor duurzame innovaties. “Het mengsel met 60% PR is bijvoorbeeld nog geen onderdeel van de RAW standaardbepalingen. Maar er kan natuurlijk nooit een referentie worden opgebouwd als opdrachtgevers niet openstaan voor innovaties. Gelukkig werkt de gemeente Nijmegen hier goed aan mee. Ze staat open voor nieuwe ideeën en denkt ook aan de veiligheid van de wegwerker. Zo worden werkzaamheden zoveel mogelijk binnen een volledige wegafzetting uitgevoerd. Hierdoor zal voor een korte periode hinder voor de weggebruiker zijn, maar de werkzaamheden kunnen sneller, veiliger en kwalitatief beter worden uitgevoerd. Dit resulteert in een langere levensduur van de onderhoudsmaatregel en lage overlastbeleving bij de weggebruikers.”

Nek uitsteken

Naast duurzaam asfalt en duurzame belijning wordt er in de gemeente Nijmegen ook nog gekeken naar nieuwe innovaties zoals een hoger recycling materiaal in rode deklagen, het hergebruik van vrijkomende bestrating. Willemsen: “Wij zijn blij met zo’n opdrachtgever die zijn nek uitsteekt en ons de kans geeft om met duurzame oplossingen de wereld een beetje schoner te maken.”