RijnlandRoute Leiden

Van Gelder Verkeerstechniek draagt bij aan betere doorstroming verkeer regio Leiden

‘We zijn op alle fronten bezig’

Een betere en veiligere doorstroming in de Zuid-Holland, met name rond Leiden en Katwijk. Dat is waar Van Gelder momenteel druk mee is. Egge van Huizen is bedrijfsleider Grote Projecten binnen Van Gelder Verkeerstechniek. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor alle verkeerstechnische installaties in het eerste projectdeel van de RijnlandRoute.

Het eerste projectdeel bestaat uit de aanleg van de N434, een nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de A44 bij Leiden, de ombouw van aansluiting Leiden-West (A44/N206) en aanpassingen aan de A4 en de A44. In opdracht van de provincie Zuid-Holland bouwt aannemerscombinatie Comol5 het eerste projectdeel van de RijnlandRoute. Van Gelder Verkeerstechniek en Aannemingsmaatschappij Van Gelder hebben allebei een eigen contract met Comol5.

Het is de bedoeling dat de toegankelijkheid van de regio en de verkeersdoorstroming verbeterd worden en dat economische groei gestimuleerd wordt. Van Gelder is bezig met een staf bestaand uit circa tien man en in de uitvoering werken op piekmomenten soms 30 tot 40 monteurs, grondwerkers en kabelleggers om het project te realiseren. Het werk werd eind 2016 aangenomen en loopt door tot 2022.

RijnlandRoute Zuid-Holland

Voortraject

De complexiteit van het project zit voor Verkeerstechniek in de ontwerpactiviteiten, zo meent Van Huizen. “Als we eenmaal weten wat we moeten maken, kunnen we het ook snel uitvoeren. Het voortraject is het moeilijkst, omdat we dan aan veel verschillende eisen moeten voldoen. We zijn verantwoordelijk voor alle verkeerstechnische installaties, zoals de DVM systemen (Dynamische Verkeer Management, oftewel de matrixborden boven de weg), de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties, dus de stoplichten in de volksmond.”

Testfase

Het traject van de RijnlandRoute is een complex geheel en vergt veel van eenieder”, aldus Van Huizen. ”Het hele ontwerptraject is nog niet helemaal afgerond en buiten zijn we al op onderdelen aan de realisatie bezig. De fases lopen door elkaar heen, we zijn op alle fronten bezig. Pas als de tunnel in 2023 gereed is, is de rest van het werk ook gereed. Daarvoor zijn we nu alle aansluitingen al aan het aanleggen. Dan volgt voor Comol5 de testfase van alle systemen en daar hebben ze een jaar voor uitgetrokken.”

Trots

Als Van Huizen wordt gevraagd of hij het naar zijn zin heeft, twijfelt hij geen moment. “Het is een prachtige klus, absoluut. De RijnlandRoute staat al zeker dertig jaar op de agenda van de overheid. Het is een ingewikkeld verkeersplan dat van alles in zich heeft, waar Van Gelder goed in is. Met z’n allen mogen we een gebied inrichten, waar we straks overheen rijden. Ik kan wel zeggen dat ik trots ben dat ik leiding mag geven aan het team dat werkt aan dit mooie project.“ Van Huizen werkt al ruim 15 jaar in de Grote Infrastructurele Projecten en doet dit nu 4,5 jaar in dienst van Van Gelder. Eerst was hij voor VGAM betrokken bij de RijnlandRoute en nu sinds 1,5 jaar voor Van Gelder.

RijnlandRoute Zuid-Holland

Kwaliteitseisen

Van Huizen werkt met Van Gelder voor de bouwcombinatie Comol5. “Dat betekent dat we niet rechtstreeks bij RWS aan tafel zitten en dat is soms een uitdaging. Iedereen komt op voor zijn eigen belangen en dat is logisch. Dat maakt het best een complex geheel. Dit project kent ook wel een financiële uitdaging om binnen de lijntjes te blijven qua resultaat. We moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen die in het contract zijn gesteld. Dat betekent dat we de juiste oplossingen moeten vinden én de financiën in de gaten moeten houden. Soms dus ook accepteren dat iets meer geld kost.”

Referentieproject

Wat volgens Van Huizen het belangrijkste is, is dat zijn team trots kan zijn op het product wat tot nu geleverd is. “Het verkeer rijdt op de juiste en veilige manier op de weg. Systemen die we al in bedrijf hebben gesteld, doen datgene wat ze moeten doen. Het is een mooi referentieproject, waar we ook een stuk lering naar de toekomst uit kunnen trekken. Want we willen als Van Gelder Verkeerstechniek natuurlijk veel meer van dit soort projecten realiseren. Doen waar we goed in zijn!”