Van Gelder wint aanbesteding met Gemiddelde Prijs Contract in Ede

‘Discussiëren over de prijs komt te vaak voor’

“We willen allemaal een mooi stuk werk maken. Met de hoogste kwaliteit, een strakke planning en een tevreden omgeving. Maar in de praktijk zijn we toch vaak te veel bezig met discussiëren over de kosten.” Aan het woord is Bas Borgers, projectcoördinator bij Van Gelder. Bas deed eind 2018 met zijn team mee aan een bijzondere tender van de gemeente Ede voor het asfalt- en betononderhoud voor de komende 2-4 jaar. In deze tender ging het niet om het indienen van de laagste prijs, maar om het presenteren van de meest gemiddelde prijs in combinatie met het beste plan. Van Gelder won.

De gemeente Ede had volgens Bas twee bedoelingen met deze nieuwe manier van aanbesteden. Borgers licht toe: “Enerzijds wilde ze af van de (vaak hoge) kosten van eventueel meerwerk, omdat dit veel discussie oplevert op het werk. Dus een open begroting, met transparante prijzen waar een aannemer het werk voor kan en wil maken.”

Prijsvechters

Anderzijds meent Borgers dat er nog te vaak zogenaamde prijsvechters op werken afkomen, doordat het werk gegund wordt op laagste prijs. “Daar kunnen en willen wij als Van Gelder niet altijd in meegaan”, meent hij. “Als een raamcontract wordt aangenomen met een (te) lage prijs, dan gaat dit ten koste van de tijd, aandacht en energie die je in het werk steekt, dat is onvermijdelijk. Uiteindelijk is dat in het nadeel van de klant en de omgeving. Ik ben ervan overtuigd dat je met het aannemen op de gemiddelde prijs, dit scenario kan voorkomen.” Volgens projectleider Maurice de Merode had de gemeente Ede inderdaad altijd problemen met te lage inschrijvingen. “Dat zorgde vaak voor gedoe buiten in de uitvoering. Iedere aannemer moet geld verdienen en dat is logisch. Maar met prijsvechters die het onderste uit de kan willen, hebben we niets. Die wilden we uit de markt hebben.”

Eerlijke prijs

Borgers is blij dat de gemeente Ede met deze nieuwe vorm van aanbesteden de nek uitsteekt. “Het is de eerste keer dat ik met een dergelijk Gemiddelde Prijs Contract werk en dat is wel even wennen. Dat begon al bij de aanbesteding”, vertelt hij. “Want wat is nu een gemiddelde prijs? Ik had het nog nooit eerder gezien. Dat maakte de aanbesteding best bijzonder en dus ook lastig. Uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om gewoon ‘een nette prijs’ neer te leggen, waar wij het werk voor wilden maken.”

Inzichtelijk

Van Gelder maakte flink werk van de aanbesteding. Met een positief resultaat, want uiteindelijk werd hen het werk gegund. Borgers: “We moesten een prijs indienen en daarnaast een plan hoe we meerwaarde gaan leveren. Onze prijs was het meest gemiddeld, maar we deden het ook heel goed op de kwaliteitsscore van het plan en het interview. Mooi om in de beoordeling terug te lezen, dat het enthousiasme van de sleutelfunctionarissen bovengemiddeld was. We kregen een ‘open posten bestek’, waarbij er over tal van verschillende werkzaamheden een wegingsfactor was meegegeven. Daarbij kwamen wij als van Gelder als meest gemiddeld uit de bus.”

Reële prijzen

Het is Borgers goed bevallen om met een Gemiddelde Prijs Aanbesteding te werken. “Het is zeker een voordeel als een opdrachtgever meer gevoel heeft bij onze prijzen. Ze weten nu dat wij reële prijzen hanteren. We hebben een prijs waar we het werk voor kunnen en willen maken. Zoals het hoort.” Borgers zou het liefst voor honderd procent transparantie willen gaan. “Veel mensen hebben geen idee waar bijvoorbeeld de prijs van een asfaltploeg op gebaseerd is. Denk aan afschrijving en onderhoud van het materieel of langdurige vorstperiodes, waar vooraf rekening mee wordt gehouden. Ook de beschikbaarheid van werk bepaalt de prijs, waardoor het sterk per bedrijf per periode kan verschillen wat een asfaltploeg daadwerkelijk kost. Dat kun je nu niet zomaar een op een vergelijken. Daarom levert dat best nog weleens discussie en vraagtekens op, als we in gesprek zijn met klanten.”

Verplaatsen

Opdrachtgevers zijn soms heel kritisch en willen volgens Borgers in de basis een goede kwaliteit zonder te veel te hoeven betalen. “Wanneer we transparanter gaan werken, zien onze klanten dat onze marges reuze meevallen. Als je 2 tot 3 procent overhoudt, ben je een hele jongen in de wegenbouw. Maar als je kijkt naar wat voor risico je daarvoor moet lopen en wat voor werk je daarvoor moet verzetten, dan kun je daar je vraagtekens bij zetten. Het zou daarom fijn zijn als we meer openheid kunnen geven over onze prijzen, om het oude beeld van een harkende aannemer weg te nemen. Dan kunnen wij ons focussen op de techniek en de kwaliteit, waar we in de basis allemaal voor opgeleid zijn!”

Prijs-kwaliteit

De Merode vindt het ook belangrijk dat er minder discussies zijn over geld en kwaliteit. “Het enige dat wij willen is een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Wij zijn kritisch op de kwaliteit van asfalt. Niet iedereen wil daarom voor ons werken. Maar het gaat gewoon heel vaak fout met de kwaliteit van asfalt. Uiteindelijk hebben we zeven inschrijvingen gehad en hebben we vijf partijen gesproken. De laagste en hoogste inschrijving vielen automatisch af en van de overige vijf hebben we het gemiddelde bepaald. Ook hebben we met alle vijf interviews gedaan. Tussen die vijf zat overigens nog behoorlijk prijsverschil. Nummer twee zat best lager in de prijs dan Van Gelder, wel 10/15 procent. Daarentegen zaten de nummers drie en vier behoorlijk hoger, zelfs 20 procent. We zijn uiteindelijk heel blij dat Van Gelder het is geworden. Die heeft de kennis en kunde om dit goed aan te brengen. Over hen zijn we zeker tevreden.”

Kwaliteitsplan

Waar Van Gelder zich volgens Borgers inderdaad in onderscheidt is de kwaliteit. “Zo gaan we in Ede eerst zelf in de omgeving kijken en inventariseren waar mogelijke knelpunten kunnen ontstaan tijdens de uitvoering. We spreken direct de mensen uit de buurt aan, waarbij er vaak veel kleine details naar voren komen, die we in een vroeg stadium en met weinig extra kosten zo op kunnen lossen.”

Meerwaarde

Borgers haalt een voorbeeld aan. “Zo was er vorig jaar een boer die aangaf dat hij elke ochtend rond halfzes bereikbaar moest zijn voor de melkauto. Wij hebben daar met onze fasering rekening mee gehouden, zonder extra kosten, omdat we het ruim van tevoren wisten. Op veel contracten wordt de omgeving pas één week van tevoren geïnformeerd en dan staat alles al vast en zijn aanpassingen niet meer mogelijk. Het is een grote meerwaarde om het werk op die manier aan de voorkant aan te pakken. Je doet het namelijk uiteindelijk voor die tevreden burgers. Wij blij omdat het werk goed loopt en we een mooi product kunnen maken. Bewoners blij omdat je echt met ze meedenkt en ze serieus neemt. Uiteindelijk is de opdrachtgever ook tevreden, omdat ze voor een gemiddelde prijs een prachtig eindproduct krijgt. Dat is wat je toch wat je wilt met z’n allen?”