bouwteam Ermelo

Bouwteam gemeente Ermelo en Van Gelder van start

De Garderenseweg krijgt een nieuwe eigentijdse en veilige inrichting. Er komt onder andere een nieuwe fietsvoorziening. Ook wordt het kruispunt bij de school aangepakt. Vandaag ondertekenden de gemeente en aannemer Van Gelder de bouwteamovereenkomst. Het bouwteam gaat verder met het voorbereidende werk en daarna met de uitvoering van de werkzaamheden. Belangrijk hierin is dat er een minimaal uitstoot van stikstof mag zijn.

Van Gelder: “Met de voorbereidingen voor de uitvoering starten we zo snel mogelijk. Het is de bedoeling om in juni buiten te beginnen met de werkzaamheden. We verwachten dat de werkzaamheden ongeveer twee maanden duren.

Het asfalt van de Garderenseweg vervangen we vanaf de rotonde van de N302 tot en met het einde van de bebouwde kom richting Garderen. De fietsstroken op de weg krijgen een rode kleur asfalt. Hierdoor worden ze veel duidelijker. We nemen ook andere maatregelen, zoals drempels. Dit wordt allemaal gedaan om de verkeersveiligheid in dit mooie buurtschap  te vergroten.”

In eerdere voorbereiding van de werkzaamheden heeft de buurtvereniging Speuld een belangrijke rol gespeeld. Ze dachten en denken met de gemeente en Van Gelder mee over de plannen, het betrekken en informeren van de bewoners en de manier waarop iedereen bereikbaar is tijdens de uitvoering. Zij kunnen nu niet wachten tot de werkzaamheden gaan beginnen.

Regiodirecteur Gerhard Weitkamp van Van Gelder: “Bij deze werkzaamheden in Speuld komen voor Van Gelder meerdere zaken naar voren waar wij ons graag  voor inzetten: zo duurzaam mogelijk uitvoeren en een grote participatie van de omgeving in ontwerp en uitvoering.”

bouwteam Ermelo

Samenwerking

In aanloop naar dit plan deelden we eerdere visies tijdens een bewonersavond met veel inwoners. Er werden veel suggesties voor verbetering gedaan en overige wensen werden uitgesproken. Er werd een werkgroep van bewoners samengesteld. De werkgroep heeft zich samen met de gemeente intensief gebogen over de plannen en nam de suggesties en wensen van de bewoners hierin mee. Bij een tweede presentatie aan bewoners van het ontwerp bleek een groot draagvlak. Wethouder Vogelsang wil dan ook zijn dank uitspreken aan alle inwoners van Speuld die een bijdrage hebben geleverd en aan de werkgroep in het bijzonder. “Samen komen we verder in het realiseren van een veilige weg door Speuld”

Stikstofproblematiek

“Helaas liep de uitvoering van de plannen vertraging op doordat de wetgeving rondom stikstofuitstoot werd aangepast door de Rijksoverheid”, vertelt wethouder Vogelsang. We moesten weer terug naar de tekentafel om de plannen aan te passen” aldus de wethouder. “Een tegenvaller”, vult wethouder van der Velden aan. “Maar gelukkig hebben we nu met van Gelder een aannemer in huis die het werk kan doen met een minimale uitstoot.”

“We zijn dan ook erg blij dat we nu eindelijk aan de slag kunnen met de herinrichting van de weg”, laten beiden wethouders weten.

Veilige weg

De route Garderenseweg richting N302 is een belangrijke fietsroute voor onder andere schoolgaande kinderen. Om de weg veiliger te maken voor alle weggebruikers stemde de gemeenteraad in juli 2019  in  met het plan van de gemeente en de buurtvereniging: een veilige weg met een overzichtelijke wegindeling en met behoud van het dorpse karakter.

doorEugénie de Kreij Civiel