Diverging Diamond Interchange (DDI)

Diverging Diamand Interchange: een unieke (tijdelijke) verkeersoplossing

Het is even wennen voor automobilisten die Leiden in- of uit moeten rijden. Op het nieuwe, tijdelijke kruispunt wordt namelijk links gereden. De gevlochten diamantaansluiting, officieel ‘Diverging Diamond Interchange’ (DDI) genaamd, is uniek in Nederland. Het kruispunt komt overgewaaid uit Amerika, waar er meer dan 200 DDI’s liggen.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder neemt in opdracht van Comol5 de wegeninfra voor het eerste deel van de RijnlandRoute voor zijn rekening. Het kruispunt, in de vorm van een gevlochten diamant, zorgt voor een betere verkeersafwikkeling. Projectleider Marco van Rooijen is meer dan tevreden over de tijdelijke DDI. “We hadden afgesproken dat we het terug zouden draaien als de verkeersafwikkeling onvoldoende was,” legt hij uit. “Gelukkig was dat niet zo: het kruispunt werkt goed.”

Betere doorstroming

Tijdens de werkzaamheden aan de RijnlandRoute moet het verkeer in goede banen geleid worden. Dankzij de DDI krijgt het verkeer alle ruimte en kruisen ze maar op twee vlakken. “Een betere doorstroming van het verkeer, met minder asfalt”, vat de projectleider samen. “Het verkeer heeft ruimte nodig om afgewikkeld te worden, een DDI neemt minder ruimte in beslag. Het is wel echt wennen, want je rijdt links. Dat is best raar. En anders dan andere verkeersafwikkelingen, het verkeer kruist elkaar maar op twee plekken.”

Diverging Diamond Interchange (DDI)

Uniek

De gevlochten diamantaansluiting is uniek in Nederland. “En het werkt”, zegt Marco van Rooijen verheugd. “Je kunt deze ervaring nu toepassen in meerdere projecten. Als je ruimte tekort hebt en je wilt een hogere verkeersafwikkeling, dan regel je met dit kruispunt alles.”

Puzzel

Het unieke kruispunt wordt begin september weer omgetoverd tot een normaal kruispunt, dan heeft het 2,5 jaar het verkeer in goede banen geleid en komt er weer een ‘normaal’ kruispunt. “Ook dat wordt een puzzel, die wij samen met Van Gelder Verkeerstechniek en Comol5 gaan oplossen. De nieuwe verkeersregelingsinstallaties komen namelijk precies op de plek waar het verkeer nu rijdt, maar het komt hoe dan ook goed”, sluit Marco lachend af.

doorEugénie de Kreij Civiel