Duurzaam en circulair groenbeheer langs A6

Rijd je over de A6 bij Lelystad, dan kun je er bijna niet omheen: er staan rijen vol prachtige populieren langs de weg. Die zorgen al jarenlang voor een mooie groene omgeving en een goed leefgebied voor bijvoorbeeld vleermuizen. Natuurlijk worden de bomen ook ouder, en een groot deel van deze populieren staat er al ruim veertig jaar. Die leeftijd maakt ze vatbaarder voor schimmels en parasieten en verhoogt het risico op afsterven of omvallen. Daarom besloot Rijkswaterstaat dat de bomen het beste nu kunnen worden vervangen. Zo wordt het gevaar afgewend voor het een gevaar is, en kan het hout dat de bomen opleveren bovendien nog een tweede leven krijgen, nu het nog van goede kwaliteit is.

Samen met aannemingsmaatschappij Krinkels wordt vanaf maandag 15 oktober gestart met de werkzaamheden om de ruim 7000 populieren te vervangen. Vervangen, ja. Want de bomen worden niet alleen verwijderd, er komen ook nieuwe bomen en struiken voor terug. Die worden gefinancierd door de opbrengst van de houtoogst van de oude populieren. Zo ontstaat er een circulair en duurzaam systeem en worden er geen natuurlijke grondstoffen verspild. Het plaatselijke ecosysteem blijft zoveel mogelijk in stand; de vleermuizen behouden hun vlieg- en foerageerroutes, ook tijdens de werkzaamheden. Naast de nieuwe populieren, zal de herbeplanting ook bestaan uit struikgewas en, indien mogelijk (in overleg met plaatselijke imkers), bloeiende planten ten behoeve van honingbijen en andere insecten.