Een vliegende start voor de reconstructie van de N213

Vijf PSSU-dagen en het uitspreken van ambities. Beter kan een project eigenlijk niet beginnen. Althans, dat is wel de ervaring van alle betrokkenen rondom de reconstructie van de N213. Er werd kennisgemaakt, er worden zorgen gedeeld en er werd vertrouwen gekweekt. Kortom, een vliegende start.

PSSU-dagen zijn ProjectSamenwerkingStartUp-dagen. Vanuit het EMVI-plan voor dit project was de insteek om al in de opstartfase veel aandacht te schenken aan de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In dit geval de samenwerking tussen het Integraal Projectmanagementteam (IPM-team) van de provincie Zuid-Holland en de combinatie VoGel: Aannemingsmaatschappij Van Gelder en VOBI Beton- en waterbouw.

In de vijf dagen, elk met een andere insteek, leerden opdrachtgever en –nemer wederzijdse begrip te tonen en dezelfde taal te spreken. Om zo, al voor de echte start van het project, op één lijn te zitten. Op de vijfde en dus laatste PSSU-dag werd door alle partijen onderstaande ambitie getekend.

Alle inhoudelijke informatie over het project vind je hier.