Gemeente Leiden gaat met hulp van Van Gelder biobased en circulair

Een duurzaam (energie) beleid hebben is één, maar een duurzaam beleid uitvoeren is twee. Bij de herinrichting van de Maresingel en de Rijnsburgersingel wordt dit door de gemeente Leiden concreet gemaakt met het toepassen van materialen die biobased zijn en passen bij een bio- en circulaire economie. Aannemingsmaatschappij Van Gelder past bij de herinrichting twee bijzondere asfaltmengsels toe.

De gemeente Leiden heeft bij de uitvraag voor deze aanbesteding de marktpartijen uitgedaagd te komen met duurzame producten. Dit past ook uitstekend in het nieuwe beleidsakkoord 2018 – 2022, waarbij het thema is: ‘Samen maken we de stad – werkend aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden’. De stad wordt stapje voor stapje ‘klimaatneutraal’ gemaakt, waarbij de ambitie is om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn!

Enorme CO2-reductie

Van Gelder heeft in samenwerking met bitumenspecialist ESHA een zogenaamde biobased bitumen ontwikkeld, waarbij een deel van de bitumen (fossiele brandstof, aardolie), maar liefst 26%, is vervangen door natuurlijke oliën. Dit wordt zowel toegepast in de onderlagen als in de deklaag van steenmastiekasfalt. Daarnaast wordt er in de onderlagen van de asfaltconstructie het zogenaamde Circufalt toegepast, waarbij er voor 98% gebruik wordt gemaakt van secundaire bouwstoffen. Kortom voor de productie van circa 3.000 ton asfalt, hoeven er bijna 2.900 ton primaire grondstoffen niet worden ontgrond.

Een enorme bijdrage aan de CO2-reductie en een bijdrage aan de nationale en internationale afspraken over klimaat en duurzaamheid, zoals vastgelegd in het Verdrag van Parijs.

Meer weten over de herinrichting van de Maresingel en Rijnsburgersingel? Kijk dan op onze projectenpagina.