Herinrichting Splitting Drachten afgerond

De Splitting in Drachten is klaar! Dat wordt gevierd op 28 september. Georganiseerd door de gemeente Smallingerland. Tegelijkertijd is ook de feestelijke opening van het nieuwe busstation van het Knobelsdorffplein. Twee projecten die mede mogelijk zijn gemaakt door de provincie Fryslân.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft de Splitting in het afgelopen jaar volledig gereconstrueerd. Het is één van de grote doorgaande wegen in Drachten en één van de routes naar het ziekenhuis. Van Gelder heeft dit werk aangenomen op basis van EMVI, waarbij de kwaliteitsscore de doorslag gaf.

Een aantal elementen in het plan:

  • Aanleg bypass, waardoor verkeer de Splitting kon blijven gebruiken. Vooral belangrijk voor ambulances die deze route richting  het ziekenhuis gebruiken. Bovendien staat de Splitting bekend als de drukste busroute van Friesland.
  • Tijdelijke parkeerplaats bewoners.
  • Vlogs gedurende de looptijd van het werk.

Permavoid-kratten

Ondergronds is het oude, gemengde rioleringsstelsel vervangen door een gescheiden stelsel van een hemelwaterriool en een vuilwaterriool. Een bijzonder element dat ook buiten het zicht blijft, zijn de Permavoid-kratten. Die kratten zijn aangebracht onder een groot deel van de fietspaden.

Deze kratten zorgen voor een tweede maaiveld onder het fietspad, doordat er ruimte onder blijft. Daardoor kunnen de bomen die langs het fietspad staan goed hun wortels kwijt. Voor die wortels is het belangrijk om zuurstof te krijgen. Iedereen kent wel de wegen die door de wortels van bomen behoorlijk ongelijk zijn geworden. Dat zal met dit fietspad niet gebeuren. Deze kratten hebben dus zowel voor de bomen als voor de wegen een positieve invloed.

Veiligheid

Bovengronds zijn de veranderingen veel zichtbaarder. De weg is nu uitgevoerd in beton een heeft aan beide zijden vrijliggende fietspaden in twee richtingen. Terwijl fietsers voorheen gebruik maakten van de fietssuggestiestroken op de brede rijbaan. En er zijn nogal wat fietsers die langs de Splitting rijden. Naast een ROC is er ook een middelbare school gevestigd aan de Splitting. In totaal zijn er ongeveer 4500 scholieren en studenten. De veiligheid is met de nieuw aangelegde fietspaden flink verbeterd.