asfaltonderhoud gemeente Ede

Onderhoud asfalt is succesformule in gemeente Ede

‘We zijn echt samen een werk aan het maken’

Een kritische gemeente. Een ondernemende aannemer. Dat typeert de samenwerking tussen Aannemingsmaatschappij Van Gelder en de gemeente Ede in de ‘Raamovereenkomst onderhoud asfalt en betonverhardingen’. Hoeveelheden staan niet vast in dit contract, kwaliteit voor de best gemiddelde prijs was doorslaggevend bij gunning. Daarna bepaalt de opdrachtgever welk werk aangepakt moet worden. Werkzaamheden aan asfalt-, en betonverhardingen, dat in uitvoeringsduur varieert van een dag tot twee maanden. En waarbij vooraf een prijs, planning en kwaliteit wordt afgesproken. Een succesformule, zo blijkt.

Van Gelder is in de gemeente Ede aanwezig met een eigen kantoor. Uitvoerder Lucas Kippers: “Dat werkt ontzettend prettig. We werken met een contract van twee jaar, met een uitloop naar vier jaar en daarom is hiervoor gekozen. Het maakt dat we veel dynamischer zijn en dat we alle werkoverleggen en vergaderingen hier op kantoor kunnen doen.” Ook toezichthouder Jeroen Kortlever van de gemeente Ede is daar tevreden over. “Lucas en projectcoördinator Bas Borgers zitten kort bij en zijn goed toegankelijk. Met vragen of onduidelijkheden kan ik gauw even aanschieten. Dat werkt toch vaak beter dan via de mail.” Jeroen weet dat de gemeente Ede het predicaat ‘kritisch’ heeft bij sommige aannemers. ”Dat klopt, want we willen dat de wegen zo goed mogelijk onderhouden worden. Zeker voor onze bewoners, zodat ze niet vaker dan strikt noodzakelijk te maken hebben met wegwerkzaamheden. Dus we hebben weleens discussies, maar dat komt het werk ten goede. Over het algemeen verloopt de samenwerking heel soepel.”

asfaltonderhoud gemeente Ede

Geen verrassingen

In het contract met de gemeente Ede is veel aandacht voor omgevingsmanagement. Lucas vertelt dat bij een nieuwe opdracht altijd eerst goed wordt gekeken naar de opgave, de omgeving en de mogelijke oplossing. “Vaak gaat Jeroen met ons mee om te schouwen. We zijn echt samen een werk aan het maken en benoemen samen de risico’s en de kansen. We maken daarna een omgevingsscan en kijken ook op technisch gebied of we een betere of juist goedkopere oplossing kunnen bedenken. We doen dat heel grondig, zodat de opdrachtgever een plan krijgt met een prijs, planning en kwaliteitsopgave.”

Prettige werkwijze

Van Gelder probeert volgens Lucas in de voorbereiding zó goed te kijken, dat de opdrachtgever achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Jeroen beaamt dat dat een prettige werkwijze is. “We zien dat Van Gelder letterlijk goed aan de weg timmert. En dat alle vragen die we stellen, snel en adequaat worden beantwoord. Daarbij wil en kan Van Gelder vaak sneller dan wij. Dat is soms lastig en brengt vertraging met zich mee. Dat is geen onwil, maar een ambtelijke instelling werkt nu eenmaal anders. We pakken dit echter samen goed op. De vaart zit er goed in en het is prettig dat er constant met twee ploegen wordt gewerkt.”

Snelfietsroutes

Bijzonder in de gemeente Ede is dat er niet alleen onderhoud wordt uitgevoerd, maar dat Van Gelder ook een paar keer een nieuwe weg gegund is. Volgens Lucas betreft het vooral snelfietsroutes door wijken of industrieterreinen. “Door dit te combineren met onderhoud, kunnen we werk met werk maken, dat scheelt veel geld.” Jeroen knikt instemmend. “Zie het ook als een soort beloning voor goed geleverd werk en een fijne samenwerking.”

Kritisch

Ook Lucas is tevreden over die samenwerking. “Het was even aftasten wat de wensen en verwachtingen waren en we waren best een beetje zenuwachtig. De gemeente Ede staat immers bekend als een kritische club. Maar het blijkt dat die houding ons ook veel kennis brengt en dat is fijn. Maar er is ook een goede samenwerking met onze collega werkmaatschappijen waar de gemeente Ede  een beroep op doet. Zo werkt Van Gelder Verkeerstechniek aan de VRI-installaties en is Van Gelder RAIL betrokken bij werk dicht aan het spoor.”

Contract

Het contract met de gemeente Ede loopt in elk geval tot maart 2021, maar de insteek is volgens Jeroen dat dit in elk geval met een jaar wordt verlengd. Er is immers nog heel veel werk te verrichten. Er zijn weliswaar al ruim tachtig werken de revue gepasseerd, maar een bijzondere klus staat nog te wachten. Zo moeten maar liefst zevenhonderd klinkersleuven worden vervangen door asfalt. Lucas: “Daar starten we in het voorjaar mee. Daar zijn we dus wel eventjes druk mee. We zijn hier nog lang niet klaar.”

doorEugénie de Kreij Civiel