Van Gelder ‘timmert’ goed aan de weg in Zwolle

‘We kunnen klein denken, maar grote werken maken’

Ze kennen Zwolle inmiddels op hun duimpje. De stad van de Blauwvingers heeft weinig geheimen voor hen als het op asfalt, straatwerk en rioleringen aankomt. Jan, Andries, Maarten, Tijmen zijn maar een paar mannen die vanuit het ketenpark in Stadshagen toezien op strakke en veilige wegen zonder hobbels en overstromingen. Middels drie contracten timmert Van Gelder zowel letterlijk als figuurlijk prima aan de weg in Zwolle.

Dinand Wijermars vertelt graag over de unieke samenwerking binnen Van Gelder in de Overijsselse hoofdstad. Volgens hem is de grootste winst dat er in Zwolle bijzonder efficiënt gewerkt wordt vanuit combinaties.

Wijermars: “Dat scheelt tijd, inzet én geld. Ten eerste hebben we in Zwolle het contract Moeilijk Planbaar Onderhoud riolering. Dat betekent dat wij alle calamiteiten oplossen. Van verstopte huisaansluitingen tot kapotte kolken. De uitvoering wordt door Dick Greven van de gemeente Zwolle ingelicht over de problemen en gaan er dan vaak met één van onze vakmannen GWW en een rupskraantje op af. Soms op stel en sprong, zelfs ’s nachts. We hebben in 2019 weer een nieuwe aanbesteding gewonnen nadat we daarvoor het contract ook vier jaar gehad hebben. Jaarlijks wordt er geëvalueerd met de opdrachtgever en eventueel verlengd tot maximaal drie jaar.”

Werk bundelen

Maar niet alleen onder de grond wordt hard gewerkt door Van Gelder. Ook er boven is Van Gelder verantwoordelijk voor het Kleinschalig Asfaltonderhoud. Het contract werd dit jaar aangenomen met ook hier de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. Wijermars: “Elk jaar volgt een evaluatie en het contract mag maximaal drie keer verlengd worden. Daarna komt er weer een nieuwe aanbesteding. Het  contract kleinschalig asfaltonderhoud houdt in dat kleine reparaties aan bijvoorbeeld fietspaden worden gedaan. “Maar we maken ook drempels of repareren verzakte putranden. Dit is geen dagelijks werk, we verzamelen een aantal klussen en bundelen die tot één werk.”

Nauw contact

Het onderhoud vindt vaak plaats op kruispunten en opstelvakken maar ook fietspaden komen regelmatig voor in Zwolle wat al eens fietsstad van het jaar was. De uitvoerder, staat in nauw contact met Dick Greven en hij verzamelt een aantal klussen, die we samen schouwen en inplannen. De projectcoördinatie verzamelt vervolgens alle benodigde informatie en bereidt het werk voor en dan kunnen we aan de slag. Nadien controleert Dick Greven het werk en volgt de afrekening. De jaarlijkse omzet van dit werk bedraagt circa zeven ton.”

Budget

Het derde contract waar men in Zwolle mee werkt, is het Groot Onderhoud Wegen. “Dit zijn grootschaligere deelopdrachten, complete kruisingen of langere wegvakken die geasfalteerd of voorzien van beton worden”. “Wegen zijn elke tien of vijftien jaar aan groot onderhoud toe. Daar plannen we een week of lang weekend voor in, afhankelijk van de locatie nachtwerk of in vakantieperiodes. De gemeente Zwolle werkt met een budget van 2,3 miljoen en het contract wordt jaarlijks op de markt gezet”.

Tevreden

Opdrachtgever Dick Greven van de gemeente Zwolle knikt instemmend. “We zijn erg tevreden over de communicatie, uitvoering en flexibiliteit. We hechten waarde aan korte lijnen, afspraak is afspraak. Dat loopt perfect. Goed werk begint bij goede communicatie. Bij wijzigingen worden we tijdig op de hoogte gesteld. Als ik wat heb, wordt het snel opgelost. Het loopt van beide kanten meer dan goed.” Ook over de uitvoering is Greven te spreken. “Wat we plannen, dat halen we. Komen we voor verrassingen te staan, dan zorgen we dat de uitvoerder en ik tijd maken om het erover te hebben zodat we niet uitlopen.

Subliem

Als het werk gereed is, plant Greven een opname. “Het zit er eigenlijk altijd super netjes in, daar wordt goed aandacht aan besteed”, meent hij. “Rechtuit asfalteren kan iedereen, rotondes moet je aandacht aan besteden. We hebben er in Zwolle eentje gehad en die ligt er subliem in.” Waar Greven misschien nog wel het meest ingenomen is, is de flexibiliteit van Van Gelder. “Het Moeilijk Planbare Onderhoudscontract zegt dat na een calamiteit binnen twee uur iemand aanwezig moet zijn. Dat staat leuk op papier, maar ik weet dat de praktijk vaak weerbarstiger is. Toch is het in al die jaren gelukt. Dat is helemaal top en daar zijn we dan ook zeer content mee.”

Prettige samenwerking

Wijermars denkt dat partijen voor Van Gelder kiezen omdat deze goed integraal kan werken. “Het komt regelmatig voor dat er ook OV-werkzaamheden of nieuwe detectielussen voor de VRI aangebracht moeten worden, dat hebben wij allemaal zelf in huis. De klant ziet dus één bedrijf, wat de communicatie ten goede komt. We zijn goed in het combineren van werken en materieel. De uitvoerders overleggen onderling bijvoorbeeld over het inzetten van kranen en aansluiting op elkaars werk. Die prettige samenwerking maakt dat je het werk makkelijker klaar én afgerond krijgt. Wij kunnen snel aan het werk gaan en maken het werk niet onnodig moeilijk, klein denken maar grote werken maken. Samen slimme dingen doen!”

doorEugénie de Kreij Civiel