Blijf op de hoogte

Nederland is voor langere tijd in de ban van het coronavirus (COVID-19). De gezondheid van medewerkers, opdrachtgevers en relaties is voor Van Gelder topprioriteit. We doen er alles aan om enerzijds veilig en gezond te werken en anderzijds de voortgang van Van Gelder te bewaken. Communicatie is daarbij essentieel. Daarom hebben we deze webpagina ontwikkeld. Op deze pagina vind je alle informatie die wij middels directiemededelingen met onze medewerkers hebben gecommuniceerd.

Corona-app
Op 1 september heeft onze overheid een corona-app gelanceerd: de CoronaMelder. Deze app waarschuwt als je de afgelopen veertien dagen langere tijd in de buurt bent geweest van een medegebruiker van de app, die is besmet met het coronavirus. Voordeel van de app is dat ook onbekenden anoniem worden gewaarschuwd. Daarmee is het een aanvulling op het contact- en brononderzoek zoals dat wordt uitgevoerd door de GGD. Ons advies is om deze app te downloaden op je mobiele telefoon. Immers: elke besmetting die we hiermee voorkomen, spaart mogelijk een leven.

Updates Van Gelder

14 oktober

Voor Van Gelder is het van groot belang dat onze medewerkers gezond blijven en de productie op peil blijft. Wij hebben een pakket maatregelen samengesteld, waarbij rekening is gehouden met onder andere de gezondheid van onze collega's, de sociale cohesie binnen ons bedrijf, de belasting op onze ICT-systemen, de continuïteit van onze bedrijfsvoering en het op peil houden van de productie.

Tot 1 januari 20021 zijn de volgende maatregelen van kracht:

Regels voor kantoorpersoneel

 • Kantoorpersoneel werkt voor ongeveer 50% thuis en voor 50% op kantoor. Wekelijks wordt gewisseld;
 • Met de indeling wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de organisatie. Sommige kantoorfuncties kunnen namelijk niet vanuit huis worden uitgevoerd en bij de overige kantoorfuncties wordt rekening gehouden met een splitsing per functie c.q. taak.

Regels voor buiten personeel

 • Woon-werkverkeer naar bouwplaatsen in de drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) is toegestaan;
 • Blijf kritisch en alert op het protocol dat geldt bij het werken achter de voordeur: Contactloos schouwen en monteren. Dat vind je hier;
 • Op ieder project wordt, conform het protocol, een coronaverantwoordelijke aangewezen;
 • In schaftwagens mogen maximaal 3 personen tegelijkertijd aanwezig zijn en moet te allen tijde de 1.5 meter afstand worden gehouden. Wees creatief, schaft in shifts of breng de pauzes door in je auto. Maak de keet schoon na meerdere shifts;
 • Voor het personeel op onze projecten verandert er verder niets. Wel doen wij een dringend beroep aan iedereen om zich strikt te houden aan het protocol Samen Veilig Doorwerken. Bekijk hier het protocol Samen Veilig Doorwerken. Er zijn ook posters beschikbaar. Deze zijn hier te downloaden.

20 augustus

Alle onderstaande maatregelen gelden tot 1 januari 2021
Ben je gezond en heb je geen klachten, dan werk je gewoon. Verder willen wij je dringend verzoeken om je aan alle eerder genoemde voorzorgsmaatregelen op zowel project- als kantoorlocaties te houden:

30 april

Nieuwe versie contactloos schouwen en monteren
Samen met Techniek Nederland en Bouwend Nederland hebben we de werkinstructie contactloos schouwen en monteren aangepast naar de huidige maatregelen van het RIVM. Deze nieuwe versie vind je hier. De werkinstructie is ook in meerdere talen beschikbaar. Deze vind je hiernaast onder aanvullende informatie.

30 maart

Protocol Samen Veilig Doorwerken
Afgelopen vrijdag is door het Rijk en de bouw- en technieksector het protocol Samen Veilig Doorwerken vastgesteld. Doel is om er samen voor te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken en het werk in de bouw niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. Het protocol biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen- en buitenshuis. Dit protocol zorgt voor continuïteit in de bouwproductie en behoud van werkgelegenheid.

Klik hier voor het protocol Samen Veilig Doorwerken
Klik hier voor het downloaden van de posters

26 maart

Instructie: veilig werken op de bouwplaats volgens RIVM voorwaarden
De uitbraak van de corona pandemie en de daarop volgende maatregelen die het kabinet heeft genomen, stellen de bouw- en infrasector voor enorme uitdagingen. Het is van groot belang dat wij ons houden aan de gezondheidsinstructies zoals het RIVM en Bouwend Nederland ons voorschrijven. De gezondheid van onze medewerkers is topprioriteit! Daarom hebben wij een duidelijke visualisatie veilig werken op de bouwplaats en werkinstructie ontwikkeld die de voorschriften goed zichtbaar maken. Zo kan iedereen eenvoudig zien aan welke richtlijnen zij zich moeten houden. Rechts van deze pagina vind je deze visualisatie en werkinstructie in andere talen. Verspreid deze gerust in het eigen netwerk!

24 maart

Vervoer van en naar de bouwplaats
Er is ons een aantal vragen gesteld over het samen rijden van en naar de bouwplaats. Indien je in het vervoersmiddel de 1.5 meter afstand kunt houden, dan mag jij samen rijden. Denk aan grotere bussen, dubbele cabines, voor- en achterin het voertuig plaatsnemen. Annuleer het samen rijden als je medereiziger keelpijn, koorts of een loopneus heeft of hoest. Houd ook de binnenkant van het vervoersmiddel goed schoon. Denk aan handgrepen, stuurwiel, radio, richtingaanwijzers en spiegels. Indien 1.5 meter afstand houden in het voertuig niet mogelijk is, meld dit dan bij jouw leidinggevende.

20 maart

Werkinstructie: contactloos schouwen en monteren volgens richtlijnen RIVM
Werkzaamheden achter de voordeur blijven wij uitvoeren zolang het RIVM dat toestaat en onze opdrachtgever daarmee instemt. Om onze medewerkers, en de bewoners bij wie wij werkzaamheden uitvoeren, duidelijk te informeren over hoe er dan veilig gewerkt kan worden heeft Van Gelder een werkinstructie opgesteld. Deze vind je hier. Collega bedrijven mogen deze ook gebruiken indien gewenst. Ook deze manier van 'delen' van informatie helpt elkaar deze periode door.

19 maart

Werkinstructie: omgang op projecten t.a.v. coronavirus
Op dit moment hebben we te maken met het coronavirus en worden er vanuit de overheid diverse maatregelen en richtlijnen voorgeschreven om verspreiding te beperken/voorkomen. Binnen Van Gelder volgen wij de richtlijnen van het RIVM en Bouwend Nederland. Zie voor aanvullende informatie en meer richtlijnen de werkinstructie omgang op projecten.

18 maart

Zelf corona (gehad) of iemand in je omgeving besmet?
We hebben al een aantal vragen gekregen over wanneer een medewerker die zelf corona heeft gehad weer aan het werk mag en hoe te handelen wanneer een medewerker in zijn/haar directe omgeving iemand kent die vermoedelijk corona heeft of positief getest is op corona. Hiervoor hanteren we de volgende richtlijnen:

Richtlijnen RIVM

Vooralsnog blijven wij de richtlijnen van het RIVM volgen.
Daarnaast hebben wij, daar waar dit kan, een aantal preventieve maatregelen ingeregeld:

Wij blijven als normaal onze werkzaamheden uitvoeren
Om risicospreiding en de continuïteit van ons bedrijf niet in gevaar te brengen gaan we op een aantal locaties verscherpte maatregelen toepassen. Dit zijn onze preventieve maatregelen:

 • Op projectlocaties en in de uitvoering -> werkzaamheden als normaal (op locatie) uitvoeren.
 • Op kantoorlocaties -> via kantoorverantwoordelijken is een indeling gemaakt wie er thuis kan werken en wanneer hij/zij dit doet. Wordt er van jou verwacht dat jij thuiswerkt in week 12 of 13 dan hoor jij dit vandaag van je leidinggevende en/of kantoorverantwoordelijke.
 • Krijg jij geen aanvullend bericht over een andere werkwijze; dan word jij gewoon als normaal verwacht op je werklocatie.

Digitaal vergaderen via Google Meet
Een vergadering starten is eenvoudig. Gebruik daarvoor onderstaand stappenplan.
Ga in een webbrowser naar https://meet.google.com/.

 • Klik op 'Een vergadering starten of deelnemen aan een vergadering'.
 • Geef de vergadering een naam en klik op 'doorgaan'.
 • Klik op 'Nu deelnemen'.
 • In het volgende scherm kun je collega’s toevoegen middels de optie: 'Toevoegen'.
 • Hier kun je collega’s toevoegen door het mailadres of meerdere mailadressen in te vullen en klik op 'uitnodigen'.
 • De collega’s krijgen een mail met een linkje waarop ze kunnen klikken om deel te nemen.
 • Meer informatie: Google Meet hulp.

Beperk sociale contacten
Mocht je voornemens zijn om in je privésituatie naar een openbare ruimte te gaan, bekijk dan per situatie of dit voor jou verstandig is. Het advies is om sociale contacten zoveel mogelijk te minimaliseren. Groepen met meer dan drie personen, buitenshuis, zijn verboden. Een bouwplaats geldt niet als samenscholing, maar de 1.5 meter regel geldt daar wel. Dus ga niet bij elkaar staan op een projectlocatie maar doe dit verspreid.

Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden, dan meld je dit bij je leidinggevende.

 • Kun je thuis werken? Dan ga je dit doen.
 • Kun je niet thuis werken? Dan meld je je ziek via de HR-functionaris:
  • Van Gelder Telecom (VGTEL), via Janita: 06 - 122 931 94
  • Van Gelder Rail (VGRAIL), via: Sara: 06 - 227 917 13
  • Van Gelder Kabel,- Leiding- en Montagewerken (VGKLM): Pieternel: 06 - 305 329 15
  • Van Gelder Verkeerstechniek (VGVKT), via: Annemarie: 06 - 139 889 68
  • Aannemingsmaatschappij Van Gelder (VGAM), via Toewan: 06 - 293 255 20
  • Stafdiensten Van Gelder, via Annemarie: 06 - 139 889 68

We herhalen graag nog een keer de standaard en preventieve voorzorgsmaatregelen rondom het coronavirus

Van Gelder blijft de situatie nauwlettend volgen. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en updates, adviseren wij jou deze website regelmatig te checken.